Ks. Tischner: „Ogień niezgody” czy „moralne zjednoczenie”?

„Gdy patrzę na pokolenie nauczycieli z czasów po pierwszej wojnie światowej, przychodzą mi na myśl słowa Norwida o ojczyźnie jako »moralnym zjednoczeniu«”, mówił w 1992 [...]