„Etyka jest wiedzą o sztuce, bo wyzwalanie dobroci woli, ocalanie jej i umacnianie jest Sztuką — największą ze wszystkich sztuk. W sztuce tej idzie o człowieka, który jest jedyną w świecie istotą dobrej woli”, pisał Tischner w 1978 roku w eseju „Sztuka etyki”. O tym tekście będzie można podyskutować z filozofem Adamem Workowskim w środę 15 kwietnia o godz. 11 w Studiu im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków.

Spotkanie – organizowane w ramach akcji „Lekcje czytania” (prowadzonej przez Fundację „Tygodnika Powszechnego”) oraz Strefy Tischnera – ma charakter otwarty i przyjść na nie może każdy, kto tylko ma czas i ochotę na myślenie. Esej „Sztuka etyki” pochodzi z książki ks. Tischnera „Myślenie według wartości”; jej ostatnie, szóste już wydanie ukazało się w 2011 roku. Na miejscu będą dostępne kserokopie tekstu. Zapraszamy!

Więcej informacji o programie Dni Tischnerowskich i Strefy Tischnera można znaleźć tutaj.