Milan Rúfus był jednym z najwybitniejszych słowackich poetów, Józef Tischner – jednym z najwybitniejszych polskich myślicieli. W Strefie Tischnera zapraszamy na wyjątkowe spotkanie poświęcone tym dwóm niezwykłym osobowościom, które wyrosły po dwóch stronach Tatr. Miejsce: Studio im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków. Czas: wtorek 14 kwietnia o godz. 18. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Inicjatorką spotkania jest Soňa Barániová z Domu Milana Rúfusa w Závažnej Porubie, która w twórczości i życiu Józefa Tischnera i Milana Rúfusa, górali z dwóch stron Tatr, znalazła wiele zaskakujących zbieżności. Bezpośrednim natchnieniem była wizyta w Łopusznej i obejrzenie ekspozycji w tamtejszej „Tischnerówce”. Spotkanie zorganizowane w ramach Strefy Tischnera pozwoli odkryć kulturę Słowacji od strony tego, co najcenniejsze, ale i najbardziej źródłowe, oraz porównać stosunek do kultury ludowej dwóch wspomnianych twórców.
W rozmowie wezmą udział znawcy kultury słowackiej i twórczości obu bohaterów: Jacek Baluch, Soňa Barániová i Aleksandra Hudymač. Dodatkowo zagrają muzycy z drugiej strony Tatr, a teksty Rufusa i Tischnera przedstawi Andrzej Róg. Spotkanie poprowadzi Łukasz Tischner.
Wstęp na spotkanie jest wolny. Zapraszamy!
Przypominamy jednocześnie, że w budynku Radia Kraków (al. Słowackiego 22) działa na co dzień Strefa Tischnera, w której można usiąść i poczytać jego książki oraz zaopatrzyć się w materiały informujące o organizowanych w najbliższym czasie wydarzeniach.

Więcej informacji o programie tegorocznych Dni Tischnerowskich i poprzedzającej ją Strefy Tischnera można znaleźć tutaj.