W dniach 9 i 10 kwietnia w ramach Strefy Tischnera odbędą się w Krakowie warsztaty filozoficzno-literackie dla studentów – „Zapraszamy do myślenia”. Poprowadzą je Wojciech Bonowicz, Dobrosław Kot, Łukasz Tischner i Adam Workowski. Gościem specjalnym będzie Jacek Filek, laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Zapisy przedłużono do poniedziałku 4 kwietnia. Zapraszamy!

Warsztaty odbędą się w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera (ul. Sławkowska 14, I piętro) w dwa weekendowe przedpołudnia. Ich tematem będzie dom i zagadnienia, które z domem się wiążą: relacje z bliskimi, poczucie zakorzenienia, bezdomność, migracje. Będzie okazja podyskutować o problemach, pochylić się nad tekstami, spotkać z ciekawymi osobowościami. Warsztaty przeznaczone są dla studentów różnych kierunków – wszystkich, których interesuje żywe myślenie.

Żeby się zapisać na warsztaty, wystarczy wypełnić ankietę, która znajduje się tutaj.  Częścią ankiety jest zadanie – trzeba krótko rozwinąć myśl Józefa Tischnera: „Kiedyś filozofia rodziła się z podziwu wobec otaczającego nas świata (Arystoteles). A potem także ze zwątpienia (Kartezjusz). A teraz na naszej ziemi, rodzi się ona z bólu. O jakości filozofii decyduje jakość bólu ludzkiego, który chce filozofia wyrażać i któremu chce zaradzić”. Zapisy potrwają do 4 kwietnia. Tym, którzy zakwalifikują się do udziału w warsztatach, wysłane zostaną następnie imienne zaproszenia.

Program warsztatów „Zapraszamy do myślenia” wygląda następująco:

SOBOTA / 9 KWIETNIA
Podczas sobotnich warsztatów będziemy się zastanawiać nad tym, co filozofia mówi dziś o domu. Gościnność, bezdomność, zadomowienie – jak myśleć o sprawach bliskich, a zarazem tak łatwych do strywializowania? O tym będziemy rozmawiać wspólnie z filozofami Dobrosławem Kotem i Adamem Workowskim, sięgając do tekstów, argumentów, metafor i własnych doświadczeń. Zaproponujemy również spotkanie z tekstem ks. Józefa Tischnera; będą to fragmenty jego najważniejszej filozoficznej książki – „Filozofii dramatu” – poświęcone doświadczeniu domu. Tischner proponuje w nich dwa spojrzenia na dom: jedno wydobywające aspekty pozytywne, drugie – negatywne. Spróbujemy pospierać się z tymi propozycjami. Tę część warsztatów poprowadzą Wojciech Bonowicz i Łukasz Tischner.

NIEDZIELA / 10 KWIETNIA
Warsztaty niedzielne mają nas przygotować do spotkania ze współczesnym filozofem i jego żywą myślą. Nie chodzi tylko o to, że filozof we własnej osobie stanie między nami. Chodzi też o to, że jest to filozof, który ż y w o myśli, który nie poprzestaje na komentarzach do cudzych tekstów i prezentowaniu cudzych spostrzeżeń, ale proponuje własne koncepcje. Tym filozofem będzie profesor Jacek Filek, który od wielu lat pracuje na uniwersytecie, stara się jednak uprawiać filozofię nieakademicko. „Filozofia stała się branżą obok innych branż, dbającą o swój branżowy interes”, twierdzi. Tymczasem zadaniem filozofa jest myśleć „niebranżowo” – nieustannie i bezinteresownie powracać do pytań podstawowych. W czasie niedzielnych warsztatów pokażemy też fragment filmu z udziałem ks. Józefa Tischnera, w którym mówi on o tym, czym dla niego jest dom.

Zapraszamy do myślenia! Dołącz nas!