„Prof. Weiler chce powiedzieć światu, że myślenie religijne nie jest światopoglądem wykluczającym rozum” – tak w maju 2012 roku sylwetkę tegorocznego gościa specjalnego Dni Tischnerowskich przedstawiał o. Wiesław Dawidowski. Josephowi Weilerowi przyznano wówczas tytuł Człowieka Pojednania. Teraz wybitny prawnik pojawi się w Krakowie z wykładem o… myśli Benedykta XVI.

Joseph Halevi Horovitz Weiler jest wykładowcą New York University Law School, specjalistą od prawa międzynarodowego i jedną z osób, które znacząco wpłynęły na kształt prawny Unii Europejskiej. Był członkiem komisji, która przygotowała traktaty z Maastricht i Amsterdamu, doradzał także podczas prac Konwentu opracowującego europejską konstytucję. W czerwcu 2010 roku przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu bronił tezy, że obecność krzyży w klasach szkół państwowych we Włoszech nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a jego stanowisko miało duży wpływ na ostateczną decyzję Wielkiej Izby Trybunału.

Urodził się w 1951 roku w Johannesburgu. Jest praktykującym Żydem, jego ojciec rabin Moses Chaim Weiler pochodził z Zamościa i był wnukiem sławnego rabina tego miasta – Halevi Horovitza. W 2012 roku Polska Rada Chrześcijan i Żydów uhonorowała profesora tytułem Człowieka Pojednania za rok 2011 „za postawę religijną i światopoglądową, która usuwa stereotypy dzielące chrześcijan i żydów”. „Dialog bywa ryzykowny, narażając prowadzących go na wykluczenie ze swojej wspólnoty”, mówił wtedy o. Dawidowski. „Profesor świadomie podejmuje to ryzyko w imię wolności religijnej i wolności od religii”.

Joseph Weiler opublikował kilka książek. W 2003 roku ukazała się w Polsce jego praca „Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?" (przeł. Wojciech Michera, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2003). „Europa ma ambicję stworzenia wspólnoty etycznej połączonej wspólną pamięcią i wspólnymi fundamentalnymi wartościami”, pisał w recenzji tej książki Zbigniew Stawrowski. „W tym kontekście musi budzić głęboką refleksję to, że na kontynencie ukształtowanym pod dominującym wpływem kultury chrześcijańskiej słowo >>chrześcijaństwo<< stało się tabu, a sami chrześcijanie – gdy chodzi o ich obecność w toczącej się debacie – znaleźli się w getcie. Nie tylko z winy zwolenników świeckiego modelu państwa”. „W znacznej mierze mamy tu do czynienia z milczeniem, które chrześcijanie narzucili sobie sami”, twierdzi Joseph Weiler.
W grudniu 2012 roku prof. Weiler został nowym prezydentem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) we Florencji. Urzędowanie rozpocznie 1 września 2013 roku.

Prof. Weiler będzie w Krakowie w dniach 25-28 kwietnia. W dniu 25 kwietnia o g. 17.00 w Auli Auditorium Maximum UJ wygłosi wykład zatytułowany „Od Ratyzbony do Bundestagu: Chrześcijaństwo (i inne religie) w sferze publicznej – refleksje na temat tez Benedykta XVI”, a następnie weźmie udział w debacie „Miejsce dla religii”, w której obok niego zasiądą Jarosław Kuisz, Zbigniew Stawrowski i Andrzej Zoll.

Zdjęcie: http://stateoftheunion.eui.eu