Zmarł Krzysztof Kozłowski

Strona główna/Bez kategorii/Zmarł Krzysztof Kozłowski

Zmarł Krzysztof Kozłowski

W październiku 1980 roku ks. Tischner miał wygłosić na Wawelu kazanie do przywódców „Solidarności”. Poszedł do „Tygodnika Powszechnego” szukać inspiracji. Trafił na Krzysztofa Kozłowskiego. „Krzysztof, co ja im mam powiedzieć?” Kozłowski pokręcił się chwilę w fotelu i mówi: „Ty im po prostu podziękuj za to, co zrobili”. Krzysztof Kozłowski zmarł we wtorek 26 marca 2013 r. po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 82 lata.

Z wykształcenia filozof, absolwent KUL-u, przez prawie 50 lat tworzył wraz z Jerzym Turowiczem „Tygodnik Powszechny”. Był wicenaczelnym pisma (w latach 1965-2007) i redaktorem jednej z jego najpopularniejszych rubryk: „Obrazu tygodnia”. W latach 80. był doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie i ekspertem Solidarności. Uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu. Wchodził w skład zespołu ds. reform politycznych i podzespołu ds. środków masowego przekazu. W wyborach 4 czerwca 1989 zdobył mandat senatora. Mandat ten zachował aż do 2001 roku, zdobywając głosy poparcia w kolejnych wyborach. Wszedł do rządu Tadeusza Mazowieckiego, gdzie został najpierw podsekretarzem stanu, a następnie ministrem spraw wewnętrznych.
W 2001 roku odszedł z polityki. W 2008 roku zrezygnował z funkcji prezesa Fundacji „Tygodnika Powszechnego” i przestał uczestniczyć w pracach redakcji. Współtworzył za to i prezesował Fundacji Jerzego Turowicza. Prezydent Bronisław Komorowski w 2011 r. odznaczył Krzysztofa Kozłowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej Polski i kształtowanie demokratycznych zasad państwa.
„Polityka była jego powołaniem, polska historia – pasją, polskie państwo – zobowiązaniem, któremu służył niezależnie od okoliczności historycznych. Był więc człowiekiem zasad, chciałoby się rzec >>przedwojennych<<, choć to niezgodne z kalendarzem jego życia”, napisał po jego śmierci obecny naczelny „Tygodnika” Piotr Mucharski.
Pogrzeb Krzysztofa Kozłowskiego odbędzie się w piątek 5 kwietnia na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
Więcej informacji o Krzysztofie Kozłowskim można znaleźć na stronie „Tygodnika Powszechnego”.

Zdjęcie: Grażyna Makara.

2013-03-28T11:07:00+00:00 28 marca 2013|Bez kategorii|