14. Dni Tischnerowskie coraz bliżej. Wszystkich, których zainteresowało nasze hasło: „Odwaga myślenia”, zapraszamy do wzięcia udziału w „Lekcjach czytania” organizowanych wspólnie z „Tygodnikiem Powszechnym” w Strefie Tischnera. 15 i 23 kwietnia będziemy czytać eseje Leszka Kołakowskiego i Krzysztofa Michalskiego. „Lekcje…” poprowadzą Wojciech Bonowicz i Adam Workowski.

„Lekcje czytania” adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na „Lekcje…” organizowane w ramach Strefy Tischnera zapraszamy jednak wszystkich chętnych, bez względu na wiek. Wstęp jest wolny.

W tym roku chcemy szczególnie przypomnieć dwóch filozofów zaprzyjaźnionych z ks. Tischnerem i w jakimś stopniu z nim współmyślących. Stąd wybór eseju Leszka Kołakowskiego „Nasza wesoła apokalipsa. Kazanie na koniec wieku” (napisanego w 1997 r.) i – nawiązującego do myśli tego wybitnego filozofa – eseju Krzysztofa Michalskiego „W dyskusji z Kołakowskim: o prawdzie, o dobru i o wolności”. Zachęcamy do tego, żeby przyjrzeć się, jak Kołakowski i Michalski formułowali swoje sądy i na co zwracali szczególną uwagę – zarówno komentując sytuację współczesnego świata, jak i odnosząc się do tradycji filozoficznej.

Oto szczegółowe informacje:

LEKCJE CZYTANIA z „Tygodnikiem Powszechnym”

15 kwietnia, wtorek, godz. 11
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1
Esej Leszka Kołakowskiego „Nasza wesoła apokalipsa. Kazanie na koniec wieku", prowadzenie: Wojciech Bonowicz

23 kwietnia, środa, godz. 11
Instytut Myśli Józefa Tischnera, ul. Sławkowska 14
Esej Krzysztofa Michalskiego „W dyskusji z Kołakowskim: o prawdzie, o dobru i o wolności”, prowadzenie: Adam Workowski