W dniach 22-25 kwietnia odbywają się w Krakowie IX Dni Tischnerowskie. To impreza, której celem jest upamiętnienie osoby i dzieła ks. Tischnera, podejmowanie refleksji nad zagadnieniami, które go interesowały, a także stworzenie okazji do spotkania z wybitnymi postaciami współczesnej humanistyki. „Kiedyś filozofia rodziła się z podziwu wobec otaczającego nas świata (Arystoteles). A potem także z wątpienia (Kartezjusz). A teraz, na naszej ziemi, rodzi się ona z bólu. O jakości filozofii decyduje j a k o ś ć b ó l u ludzkiego, który chce filozofia wyrażać i któremu chce zaradzać” – pisał przed laty ks. Józef Tischner. Organizatorzy Dni starają się pamiętać o tych słowach.
Dni rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą odprawianą w intencji Księdza Profesora w kolegiacie św. Anny (środa, 22 kwietnia, godz. 17.00).
Wieczorem tego samego dnia w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej przy ulicy Straszewskiego 22 wręczona została Nagroda Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera przyznawana w trzech kategoriach: za pisarstwo filozoficzne lub teologiczne, za publicystykę lub eseistykę poruszającą ważne problemy społeczne, wreszcie – za działalność społeczną lub duszpasterską służącą budowaniu międzyludzkiej solidarności. Tegorocznymi laureatami nagrody są: s. Barbara Chyrowicz, autorka książki O sytuacjach bez wyjścia w etyce, publicysta Aleksander Smolar oraz Katarzyna i Krzysztof Liszczowie, współzałożyciele toruńskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” i rodzice zastępczy dzieci dotkniętych syndromem FAS (alkoholowego zespołu płodowego). W czasie uroczystości wręczone zostało Stypendium im. ks. Józefa Tischnera, ufundowane przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, a przyznawane młodym polskim uczonym oraz pracownikom naukowym z Polski i Stanów Zjednoczonych. W tym roku otrzymała je Paulina Napierała, doktorantka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca się relacjami między religią a polityką. Uroczystości towarzyszył występ zespołu „In Space”, którego liderem jest świetny krakowski jazzman Paweł Kaczmarczyk, a ceremonię poprowadziła Jolanta Kogut (środa, 22 kwietnia, godz. 19.00).

W kolejnym dniu będzie okazja, by poznać laureatów i laureatki Nagrody im. ks. Tischnera nieco bliżej, przysłuchując się dyskusji z ich udziałem, którą poprowadzi Wojciech Bonowicz (czwartek, 23 kwietnia, godz. 11.00; PWST).
Po południu – nowość. Od kilku lat organizatorzy szukali formuły, która pozwoliłaby uczestnikom Dni spotkać się bezpośrednio z myślą ks. Tischnera. Teraz okazją do takiego spotkania będzie głośna lektura eseju Tischnera Ludzie z kryjówek w wykonaniu Krzysztofa Globisza i Jacka Romanowskiego. Wybór tekstu nie jest przypadkowy: w tym roku dominującym wątkiem krakowskiej imprezy jest refleksja nad lękiem i nadzieją. Pisząc o „ludziach z kryjówek”, ks. Tischner wskazywał na dramatyczny splot nadziei i tego, co jest jej zaprzeczeniem: „Niekiedy coś niedobrego dzieje się z ludzką nadzieją. Nadzieja jakby malała w człowieku, a wraz z tym maleje również przestrzeń jego życia. Człowiek, zamiast kroczyć swoją drogą, czuje się zmuszony szukać gdzieś w przestrzeni kryjówki dla siebie. W kryjówce tej chroni się przed światem i przed innymi. Kryjówka to miejsce wolności zalęknionej, wolności zatroskanej potrzebą chronienia siebie”. Lekturze tego eseju, zainspirowanego myślą psychiatry Antoniego Kępińskiego, towarzyszyć będzie prezentacja twórczości osób chorych psychicznie (czwartek, 23 kwietnia, godz. 17.00; PWST).
Wieczorem tego samego dnia (i w tym samym miejscu) spotkanie z Tischnerem na ekranie: pierwsza część filmu Tischner – życie w opowieściach Artura „Barona” Więcka i Witolda Beresia oraz niespodzianki. Wieczór poprowadzi Wojciech Bonowicz (czwartek, 23 kwietnia, godz. 19.00; PWST). Drugą i trzecią część filmu będzie można zobaczyć na specjalnym pokazie w sobotę 25 kwietnia; wtedy też będzie okazja do rozmowy z jego autorami (godz. 16.00; PWST).

Piątek oddany został niemal w całości tematowi przewodniemu Dni. Przed południem w Auli im. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ odbędzie się sesja naukowa Lęk i nadzieja zorganizowana przez Papieską Akademię Teologiczną oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera (24 kwietnia, godz. 11.00). W trakcie sesji wystąpią o. Jan A. Kłoczowski OP, Andrzej Leder, Jacek Prokopski i Karol Tarnowski, którzy będą mówić o tym, w jaki sposób lęk i nadzieja są opisywane w psychologii, filozofii, teologii i naukach społecznych. Do sesji (ku radości organizatorów) „dopisał się” też w ostatniej chwili gość specjalny Dni, którym w tym roku jest wybitny historyk Jean Delumeau, autor fundamentalnych prac poświęconych zagadnieniom grzechu, strachu i szczęścia w kulturze Zachodu. Prof. Delumeau wygłosi wykład poświęcony chrześcijańskiej nadziei. Nad przebiegiem sesji czuwać będzie Adam Workowski.
Po południu tego samego dnia jeszcze dwukrotnie będzie okazja usłyszeć prof. Delumeau. Najpierw w ramach cyklu „Colloquia Tischneriana” wygłosi wykład poświęcony Tommaso Campanelli, niezwykle barwnej postaci żyjącej na przełomie XVI i XVII wieku, znawcy nie tylko filozofii i teologii, ale również Kabały i astrologii. Ten niepokorny dominikanin, który aż 30 lat życia spędził w więzieniach, wszedł do historii jako twórca Miasta Słońca – utopijnej wizji szczęśliwego społeczeństwa (piątek, 24 kwietnia, godz. 16.30; Aula Collegium Novum UJ). Oba wspomniane wykłady będą tłumaczone symultanicznie.
Wieczorem natomiast prof. Delumeau weźmie udział w dyskusji o Lękach współczesności w ramach „Jaskini filozofów”, w której obok niego zasiądą Joanna Tokarska-Bakir, ks. Adam Boniecki i Krzysztof Michalski. Rozmowę o tym, co dziś budzi nasze obawy, poprowadzi Dobrosław Kot (piątek, 24 kwietnia, godz. 18.00; PWST).

Sobota to dzień oddany tradycyjnie młodzieży: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Stowarzyszenie Drogami Tischnera (skupiające szkoły noszące jego imię), a także Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera zapraszają do siedziby tej ostatniej na Warsztaty Filozoficzne Młodych, podczas których omawiany będzie tekst eseju Ludzie z kryjówek. Warsztaty poprowadzą młodzi filozofowie: Michał Bardel, Dobrosław Kot i Adam Workowski (sobota, 25 kwietnia 2009, godz. 11.00; WSE, ul. Westerplatte 11).
IX Dni Tischnerowskie przygotowywane są przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak (w tym roku jest on głównym organizatorem), Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, Papieska Akademię Teologiczną, Instytut Myśli Józefa Tischnera i Uniwersytet Jagielloński. Honorowy patronat nad imprezą objął kard. Stanisław Dziwisz.
Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny. W trakcie trwania imprez będzie można nabyć książki autorstwa ks. Tischnera oraz zaproszonych gości.