Kolejne spotkanie w ramach Strefy Tischnera zaplanowano tym razem w kawiarni Nowa Prowincja (Kraków, ul. Bracka 3-5). W środę 9 kwietnia o godz. 18 Maja Barełkowska-Cyrwus i Iwona Konieczkowska przeczytają i wyśpiewają wiersze, które lubił ks. Tischner. Spotkanie poprowadzi historyk literatury i bratanek księdza, Łukasz Tischner, który odczyta też najciekawsze komentarze nadesłane w ramach akcji „Rozwiń myśl”. Zapraszamy!

Rilke, Leśmian, Gałczyński, Poświatowska i wielu innych. Ks. Tischner czytał poezje i znał poetów. W ramach Strefy Tischnera przypominamy o tej jego fascynacji. Obok wierszy lirycznych o filozoficznym przesłaniu usłyszymy też utwory satyryczne, w których także gustował autor „Historii filozofii po góralsku”. W wieczorze wezmą udział dwie znakomite aktorki Maja Barełkowska-Cyrwus i Iwona Konieczkowska, a spotkanie poprowadzi Łukasz Tischner.

Przypominamy, że jeszcze przez kilka dni – właśnie do środy 9 kwietnia – można nadsyłać swoje refleksje na konkurs „Rozwiń myśl”. Chodzi o słynne zdanie ks. Tischnera: „Człowiek jest takim drzewem, które czuje w sobie dobro i dlatego nie chce złych owoców rodzić”. Do tej myśli można dopisać swoje skojarzenia, emocje, interpretacje, można ją uzupełnić lub sparafrazować. Swoje propozycje można przesyłać na adres krakowskiej redakcji „Gazety Wyborczej” (ul. Szewska 5, 30-009 Kraków) lub mailowo: konkurs@krakow.agora.pl. Najpiękniejsze komentarze zostaną zaprezentowane podczas środowego spotkania w Nowej Prowincji. Uczestnicy otrzymają też nagrody rzeczowe. Zapraszamy do myślenia!