„Dramat odpowiedzialności. Romano Guardini i Józef Tischner” – taki tytuł nosi konferencja, która odbędzie się w dniach 10-11 listopada na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. To pierwsza próba zestawienia tych dwóch wybitnych postaci XX-wiecznej myśli chrześcijańskiej. Organizatorami konferencji są berliński Guardini Kolleg i krakowski Instytut Myśli Józefa Tischnera.

Zarówno Guardini, jak Tischner łączyli w swoim dziele wątki teologiczne z etycznymi. W tytule konferencji organizatorzy wskazali na łączący ich problem odpowiedzialności, któremu Guardini poświęcił osobne analizy i który w twórczości Tischnera ujawnił się w ramach krytyki totalitaryzmu, a także w filozofii dramatu (spotkanie z drugim jako wezwanie do odpowiedzialności).
W dwudniowej konferencji ze strony polskiej udział wezmą: Ewa Kutryś (PWST, Kraków), Katarzyna Kuczyńska-Koschany (UAM, Poznań), Aleksander Bobko (UPJPII, Kraków), Jaromir Brejdak (Uniwersytet Szczeciński), Tadeusz Gadacz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) i Zbigniew Stawrowski (Instytut Myśli Józefa Tischnera). Stronę niemiecką reprezentować będą Michael Gabel (Uniwersytet Erfurcki), Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Uniwersytet Techniczny, Drezno), Jean Greisch (Uniwersytet Humboldta) oraz pomysłodawca imprezy – Ludwig Hagedorn (Instytut Nauk o Człowieku, Wiedeń).

Więcej szczegółów (w języku niemieckim) na stronie konferencji.