Jubileuszowe X Dni Tischnerowskie, które odbyły się w dniach 21-24 kwietnia 2010, były jedną z najbardziej udanych edycji tej imprezy. Aby rozmawiać o sytuacji duchowej świata na początku XXI wieku, przyjechali do Krakowa m.in. Charles Taylor i ks. Tomáš Halík. Pierwszy z nich wziął udział w konferencji naukowej „Świat i wiara w godzinie przełomu”, drugi wygłosił główny wykład w ramach cyklu Colloquia Tischneriana. Te i inne wystąpienia znalazły się teraz w książce podsumowującej całe wydarzenie.

W konferencji, którą podzielono na „dzień polski” i „dzień światowy”, obok Charlesa Taylora wzięli udział s. Barbara Chyrowicz, Tadeusz Gadacz, Paweł Kozacki OP, ks. Janusz Mariański, ks. Grzegorz Ryś i Anna Sobolewska. Tekstem przewodnim Dni był esej Tischnera „Wiara w godzinie przełomu” opublikowany w tomie „Ksiądz na manowcach”. Ks. Halík mówił o „solidarności pielgrzymów”, która łączy ludzi wiary z niewierzącymi ludźmi dobrej woli. Po wykładzie razem z Charlesem Taylorem wziął udział w dyskusji poświęconej wyzwaniom, jakie stają przed chrześcijaństwem w zsekularyzowanym świecie.
Książkę przygotował do druku ks. Jarosław Jagiełło; jest to wspólna publikacja Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Wydawnictwa Znak. Można ją zamówić tutaj lub w promocyjnym pakiecie razem z nowym wydaniem książki „Miłość nas rozumie” tutaj.