Na stronie Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera są już filmy poświęcone jej tegorocznym laureatom. Przypominamy, że podczas ostatnich Dni Tischnerowskich statuetki oraz czeki na ok. 33 tys. złotych odebrali: socjolog i historyk idei Paweł Śpiewak, socjolog Michał Łuczewski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Paweł Śpiewak otrzymał nagrodę w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, za „całokształt twórczości, w której przekonująco łączy socjologię, filozofię, historię, etykę, religię i politykę. Nie boi się podejmować trudnych tematów, ufając, że rzetelne i odpowiedzialne myślenie służy wspólnemu dobru”. Jest profesorem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od października 2011 roku – dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Publikowane przez niego książki zawsze wywoływały szeroką – a niekiedy także burzliwą – dyskusję. W ostatnim czasie opublikował m.in. „Obietnice demokracji” (2004), „Pamięć po komunizmie” (2005) oraz „Żydokomunę” (2012). Jest też autorem dwóch tomów rozważań religijnych „Midrasze: księga nad księgami” (2004) oraz „Pięć ksiąg Tory. Komentarze” (2012). W „Tygodniku Powszechnym”, z którym stale współpracuje, publikuje obecnie cykl rozważań poświęconych Księdze Hioba.
Michał Łuczewski otrzymał nagrodę w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”, za książkę pt. „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej”. „Jego praca”, napisało jury w werdykcie, „jest pionierskim studium, w którym oddaje głos ludziom przez wiele stuleci wykluczonym z polskiej historii – mieszkańcom obszarów wiejskich. W swojej książce łączy kompetencje socjologa i zaangażowanego antropologa, by pokazać zdumiewającą drogę galicyjskich chłopów do polskości”. Michał Łuczewski pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii UW oraz w Centrum Myśli Jana Pawła II. Przez dziesięć lat prowadził badania nad tożsamością narodową i religijną ludności wiejskiej w Żmiącej w Beskidzie Wyspowym.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic zostało nagrodzone w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” za „imponujące wszechstronną działalnością, która obejmuje pomoc psychologiczną, edukacyjną, finansową i prawną dla ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, a także całodobową opiekę dla najciężej dotkniętych upośledzeniem i samotnością”. Podczas uroczystości wręczenia nagrody powstałe w 1986 roku stowarzyszenie reprezentowała jedna z jego założycielek i wieloletnia prezes Genowefa Sikora oraz jej syn Grzegorz.
Filmy o poszczególnych laureatach można znaleźć tutaj.