„Logos Wszechświata” – taki tytuł nosi nowe wydanie znakomitego podręcznika do filozofii przyrody, którego autorem jest wybitny polski filozof i kosmolog. W czasie, kiedy powtarza się jak refren słowa o „zaniku autorytetów”, autorytet ks. Michała Hellera nie traci na sile. Nietrudno odpowiedzieć dlaczego: lektura jego pism to szkoła rzetelnego myślenia podpartego gruntownym wykształceniem.

„Logos Wszechświata” to przystępne wprowadzenie do filozofii przyrody. Zawiera przegląd najważniejszych systemów przyrodniczych w dziejach europejskiego myślenia, od Platońskiej kosmologii do koncepcji Otwartego Wszechświata Karla R. Poppera. Autor dokonuje krytycznej analizy metod, którymi posługuje się współczesna filozofia przyrody, i omawia filozoficzne kontrowersje wynikające z odkryć fizyki w XX wieku – teorii względności, mechaniki kwantowej oraz teorii unifikacyjnej. Uzupełnieniem głównego wykładu są ramki przygotowane przez uczennicę ks. Hellera Małgorzatę Szczerbińską-Polak, bogata bibliografia oraz indeksy ułatwiające poruszanie się po tekście.

Ks. Michał Heller (ur. 1936) jest kosmologiem, filozofem i teologiem, profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tam też w 1966 r. obronił doktorat z kosmologii, a trzy lata później uzyskał habilitację.

Jest autorem przeszło 30 książek naukowych i popularnonaukowych, m.in. „Filozofia nauki”, „Ostateczne wyjaśnienia wszechświata”, „Kosmologia kwantowa”, „Uchwycić przemijanie”, „Szczęście w przestrzeniach Banacha”, „Nauka i wyobraźnia”, „Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego”, „Moralność myślenia”, „Usprawiedliwienie wszechświata”, „Wszechświat i słowo”, „Podróże z filozofią w tle”, „Filozofia przypadku”, „Filozofia kosmologii”. Ostatnio ukazał się tom rozmów z ks. Michałem Hellerem „Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu”; rozmowy przeprowadził włoski dziennikarz i nauczyciel Giulio Brotti.
Ks. Heller jest też autorem tomu rekolekcji „Wszechświat jest tylko drogą” i cyklu wykładów radiowych „o nauce, wszechświecie i Nieskończoności”, które ukazały się w książce „Podgladanie Wszechświata” (dołączono do niej płytę z zapisem audycji w formacie MP3).

W 2008 r. jako pierwszy Polak został laureatem Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Całą sumę (około 1,6 mln dolarów) przeznaczył na stworzenie w Krakowie interdyscyplinarnego Centrum Kopernika, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

W 2009 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 r. został laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” – za całokształt twórczości, a w szczególności za to, iż „od lat przekonująco pokazuje, że religia i nauka nie muszą pozostawać w konflikcie”.
Książkę „Logos Wszechświata” można zamówić tutaj.