Na dyskusję pod takim tytułem zaprasza „Res Publika Nowa”. W najbliższy czwartek 22 listopada w siedzibie redakcji o g. 19.30 (Warszawa, ul. Gałczyńskiego 5/25) redaktorzy pisma Marcin Moskalewicz i Wojciech Przybylski będą na ten temat rozmawiać z prof. Marcinem Królem. Właśnie ukazała się jego książka zatytułowana „Europa w obliczu końca”.

Tytuł książki to aluzja do diagnozy sformułowanej w 1937 roku przez Mariana Zdziechowskiego. Ale czy rzeczywiście Europa znajduje się już u swego kresu? „Czy po licznych >>końcach<<, które przyniosła druga połowa XX wieku”, piszą organizatorzy spotkania, metafora kresu jest jeszcze w ogóle przekonująca? Oczywiście, idea Europy nadal istnieje, utknęliśmy jednak w punkcie, w którym nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak owa koncepcja będzie się kształtować w przyszłości”. Nawiązując do diagnozy Zdziechowskiego, autor książki wskazuje na „narastające poczucie niepewności i brak zadowalającej odpowiedzi ze strony liczących się szkół ideowych”.

Marcin Król wskazuje na konkretne analogie do pesymizmu poprzedzającego wybuch II wojny światowej. „Czy nawiązania te są trafne? Jak właściwie określić cele demokracji i relacje między wolnością jednostek a poczucia wspólnoty? Dlaczego duchowość została niemal całkowicie wyparta z dyskusji publicznej?” Na te i podobne pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy rozmowy.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Książkę wydało Wydawnictwo Czerwone i Czarne.