Jeszcze do końca stycznia można zgłaszać kandydatury do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera, która zostanie wręczona podczas XI Dni Tischnerowskich w kwietniu br. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: pisarstwa religijnego i filozoficznego, stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”; publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”; oraz inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. Jury Nagrody przewodniczy ks. Adam Boniecki, a jej fundatorem jest Ergo Hestia.
Zgodnie z regulaminem do Nagrody może być zgłoszona każda osoba fizyczna (a w przypadku kategorii trzeciej – również instytucja życia publicznego), która wykazała się osiągnięciami w jednej z trzech wymienionych dziedzin w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody. Ponieważ pierwsze dwie kategorie dotyczą pisarstwa i publicystyki, jury bierze pod uwagę przede wszystkim książki, jakie ukazały się we wspomnianym okresie; zdarzało się jednak w przeszłości, że Nagrodę w tych kategoriach otrzymywały osoby cenione za całokształt swoich dokonań, a nie za konkretne dzieło.
Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do końca stycznia br. na adres Znaku (ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków lub tischner@znak.com.pl) z dopiskiem „Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera” lub złożyć je osobiście w tym samy terminie w siedzibie wydawnictwa Znak.
W poprzednich latach zgłoszenia można było składać do końca lutego. Jednak w związku z koniecznością przyspieszenia prac jury zdecydowano się przesunąć ten termin na koniec stycznia.
Zgłoszenie konkursowe winno zawierać następujące dane: a. imię i nazwisko osoby zgłaszanej jako kandydata do Nagrody oraz nazwę i adres (imię i nazwisko) podmiotu zgłaszającego; b. dokładny adres i telefon kontaktowy kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego; c. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody w jednej z trzech wspomnianych dziedzin; d. ewentualnie pisemną zgodę osoby zgłaszanej jako kandydata do Nagrody.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Nagrody na stronie www.nagrodatischnera.pl (można tez kliknąć na ikonkę Nagrody po prawej stronie ekranu).