„Kościół wobec demokracji: granice akceptacji i odmowy” – taki tytuł nosi debata organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach cyklu spotkań „Dziedziniec Dialogu”. W spotkaniu, które odbędzie się 29 września o godz. 17 w siedzibie fundacji (ul. Sapieżyńska 10 a), udział wezmą: Dominika Kozłowska, Paweł Lisicki, Zbigniew Nosowski i Stanisław Obirek, a poprowadzi je Aleksander Smolar.

„Obecnie – po wyborach prezydenckich i przed parlamentarnymi – przeżywamy czas gorących sporów co do charakteru naszej demokracji i jej zasad. Są wysuwane rozmaite postulaty, łącznie z projektami istotnych modyfikacji konstytucji. Najbardziej żarliwe spory dotyczą, jak się wydaje, miejsca i roli w Kościoła katolickiego”, pisze w zagajeniu do dyskusji Aleksander Smolar, prezes fundacji. „Polska, jeżeli spojrzymy na miejsce Kościoła katolickiego, w Europie jest krajem wyjątkowym. Kościół ma swoje stanowisko w takich sprawach, jak konwencja antyprzemocowa, związki partnerskie, zapłodnienie in vitro, ustawa o uzgodnieniu płci i – co oczywiste – publicznie je głosi i trudno czynić z tego zarzut.

Natomiast innym, bardziej zasadniczym problemem jest spór wokół rozdziału Kościoła od państwa. Trwa konflikt wokół tego, w jaki sposób Kościół jest obecny w życiu publicznym. Jedni mówią o polityzacji Kościoła i klerykalizacji państwa. Inni uznają zaś ten rodzaj obecności Kościoła za coś oczywistego i pożądanego. Spór ten przebiega w samym katolicyzmie. Świadczy o tym chociażby drastycznie różny stosunek większości przedstawicieli Kościoła instytucjonalnego do byłego i obecnego prezydenta: Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy, a tym samym do dwóch typów chrześcijańskiego zaangażowania w politykę, jaki oni reprezentują”.

Do debaty zaproszono redaktorów naczelnych pism, które na swoich łamach poświęcają sporo miejsca powyższej problematyce: Pawła Lisickiego („Do Rzeczy”), Dominikę Kozłowską („Znak”) i Zbigniewa Nosowskiego („Więzi”), a także publicystę i pracownika Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego – Stanisława Obirka. Dyskusje poprowadzi Aleksander Smolar.