Jednym z gości najbliższego Dziedzińca Dialogu będzie s. Barbara Chyrowicz SSpS, wybitna znawczyni problematyki bioetycznej, laureatka Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera za książkę „O sytuacjach bez wyjścia w etyce”. Warto sięgnąć po najnowszą książkę s. Chyrowicz, w której omawia źródła sporów, jakie toczymy dziś na terenie bioetyki.

Książka nosi tytuł „Bioetyka. Anatomia sporu” i jest kompetentnym, a jednocześnie przystępnie napisanym wprowadzeniem w dyskusje toczone wokół zagadnień bioetycznych. To, że temperatura owych dyskusji jest zazwyczaj bardzo wysoka, nie powinno dziwić. Dotyczy to wszystkich dyskusji poświęconych moralności, ponieważ poglądy moralne – zwraca uwagę autorka – „stanowią istotna część naszej egzystencji. Bronimy ich zapamiętale, ponieważ krytyka naszych przekonań moralnych dotyka w pewnym sensie nas samych, Nad różnicą gustów można przejść do porządku dziennego, ale różnice w poglądach moralnych, szczególnie kiedy dotyczą ważnych dla nas spraw, różnią i nas! Oczywiście różnić też się można różnie, czyli niekoniecznie skakać od razu do oczu adwersarzom, ale to nie zmienia faktu, że istotne różnice w poglądach moralnych dzielą nas jako ich przedstawicieli czy nam się to podoba, czy też nie”.

Książka podzielona jest na cztery części, w których autorka prezentuje te spory, które uważa za na tyle fundamentalne, że wydają się nieuniknione. „W kolejnych rozdziałach książki czytelnik odnajdzie zatem najpierw spór o charakter bioetyki jako nauki, a następnie fundamentalny dla bioetyki spór o istotę człowieczeństwa i jego praktyczne egzemplifikacje ujawniające się w sporze o początek i kres ludzkiego życia. Ostatni rozdział jest rodzajem metarefleksji nad charakterem samego sporu, a raczej >>spierania się<<”. Dodajmy, że rozdział pierwszy przynosi krótką historię rodzenia się problematyki bioetycznej i rekapitulację faktów, które wywoływały – i wywołują – największe kontrowersje.
To ważna lektura, bez znajomości której trudno wyobrazić sobie zabieranie głosu w najmocniej dyskutowanych kwestiach.

Książkę „Bioetyka. Anatomia sporu” – w atrakcyjnej cenie! – można zamówić tutaj.