12. Dni Tischnerowskie – spotkanie o spotkaniu

Strona główna/Bez kategorii/12. Dni Tischnerowskie – spotkanie o spotkaniu

12. Dni Tischnerowskie – spotkanie o spotkaniu

„Spotkanie to najgłębsze i najbardziej bogate z doświadczeń, jakie człowiek może w swoim życiu przeżyć”, mówił ks. Tischner. „Kto nie spotkał na swojej drodze człowieka, ten, można powiedzieć, zmarnował swoje życie”. Tematem tegorocznych Dni Tischnerowskich będzie właśnie „spotkanie”.

„Spotkanie” to jedno z kluczowych pojęć w filozofii Józefa Tischnera. Od spotkania z innym (i Innym) zaczyna się ludzki dramat, a dramat to – wedle Tischnera – właściwy człowiekowi sposób bycia na tym świecie. Dzięki spotkaniu człowiek czuje się odpowiedzialny za siebie, za innych, za całą rzeczywistość, jaka go otacza.
„Ewolucja nowoczesnych społeczeństw poszła przede wszystkim w kierunku wytworzenia dystansu”, mówił Tischner. Dominuje postawa: „Niech mi drugi nie następuje na odcisk, to ja mu też nie nastąpię”. Ludzie mijają się, wymieniają dobrami, być może nawet współpracują – ale nie spotykają. Czy można temu jakoś zaradzić? Czy ludzie będą żyć coraz bardziej obok siebie, a coraz mniej ze sobą? Czy w sytuacji różnicy zdań i temperamentów wybierać będą raczej konflikt niż dialog? Niewątpliwie Tischnerowska filozofia dramatu była próbą filozoficznej odpowiedzi na tego rodzaju praktyczne pytania.
Rzeczywistość spotkania można rozważać w bardzo różnych kontekstach. Zamiarem organizatorów 12. Dni Tischnerowskich jest wskazanie przynajmniej niektórych z nich. Kontekst filozoficzny pochodzić będzie od samego Tischnera: podczas jednego z wieczorów znakomici aktorzy przeczytają jego esej „Fenomenologia spotkania”, po którym odbędzie się dyskusja prowadzona przez filozofów z Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Drugi kontekst – teatralny – związany jest z tym, że głównym organizatorem tegorocznych Dni jest Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie (której Tischner, przypomnijmy, był wykładowcą). Teatr jest laboratorium spotkań, tworzy je i jednocześnie pomaga zrozumieć. Do rozmowy na ten temat zaproszono reżyserów, którzy mieli okazję studiować u Tischnera. I wreszcie trzeci kontekst: dyskusja zatytułowana „Spotkanie z Innym”, która będzie swoistym podsumowaniem Dni. Kim jest dziś dla nas Inny? Czy to „obcy”, który pojawił się między nami, w społeczeństwie etnicznie i etycznie jednorodnym? Czy może jeden z nas, ale „naznaczony” przez biedę lub inny rodzaj wykluczenia? A może to Bóg – nie rozumiany, choć często przywoływany? W dyskusji udział wezmą ludzie różnych profesji, tak aby na problem innego (Innego) można było spojrzeć z wielu punktów widzenia.
Także na tegorocznych laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera można spojrzeć jako na specjalistów od spotkań. Jest w tym gronie dwoje socjologów, jest też mistrzyni spotkań z ubogimi, wykluczonymi. Ich doświadczenie – naukowe i życiowe – będzie ważnym uzupełnieniem toczonych dyskusji.
Tegoroczne Dni Tischnerowskie to zatem „spotkanie o spotkaniu”. Wraz z ich patronem będziemy się starali zrozumieć, dlaczego cierpimy na deficyt prawdziwych spotkań.

2012-04-11T11:44:00+00:00 11 kwietnia 2012|Bez kategorii|