Zmarła prof. Barbara Skarga

Strona główna/Bez kategorii/Zmarła prof. Barbara Skarga

Zmarła prof. Barbara Skarga

W wieku 90 lat zmarła prof. Barbara Skarga, wybitna polska filozof, autorytet moralny, autorka wielu książek. Zajmowała się nowożytną filozofią francuską, filozofią człowieka i metafizyką. W październiku w Znaku ukaże się wznowienie jej książki. Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. To jedna z najważniejszych polskich książek filozoficznych ostatnich lat. W 1998 roku uhonorowano ją Nagrodą im. Jana Długosza.
Barbara Skarga urodziła się 25 października 1919 roku w Warszawie. Studia filozofii rozpoczęła na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, po roku 1940 kontynuowała je w konspiracji. Była łączniczką w Armii Krajowej. W 1944 roku została aresztowana przez Rosjan i wysłana do łagru. Do Polski wróciła w roku 1955. Była profesorem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a także redaktor naczelną pisma „Etyka”. Otrzymała Order Orła Białego (1995), doktorat honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000), Medal Świętego Jerzego (2005). Była także laureatką nagrody im. ks. Józefa Tischnera.

2009-09-18T16:05:00+00:00 18 września 2009|Bez kategorii|