Wiadomo już, jak 10. rocznicę śmierci swego patrona będzie obchodzić Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”. Właśnie ogłoszono program imprez, które pod hasłem „Wdzięczni Tischnerowi” odbywać się będą w dniach 25-28 czerwca w Krakowie, Łopusznej i… pod Turbaczem. Imprezy (z jednym wyjątkiem) są otwarte dla wszystkich chętnych.
W piątek 25 czerwca o godz. 15 wszyscy, którym miła jest pamięć ks. Tischnera, spotkają się na ul. Kanoniczej 20 – przy bramie kamienicy, w której ten wybitny filozof mieszkał w ostatnich latach życia. Towarzyszyć im będzie muzyka góralska w wykonaniu kapeli im. ks. prof. Józefa Tischnera z Łopusznej oraz poczty sztandarowe szkół tischnerowskich z całego kraju. Po krótkim koncercie uczestnicy przejdą do kościoła św. św. Piotra i Pawła, gdzie o godz. 16 rozpocznie się msza. Przewodniczyć jej będzie abp Kazimierz Nycz, a liturgię uświetni chór „Organum” pod dyrekcją Bogusława Grzybka. Po mszy uczestnicy przemaszerują ulicami Krakowa, idąc po śladach ks. Józefa Tischnera.
Tego samego dnia o godz. 19 na Scenie im. S. Wyspiańskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (ul. Straszewskiego 22) wystawiona zostanie opera góralska „Naski świat” w wykonaniu zespołu regionalnego „Regle” im. Jana Jędrola z Poronina. Autorem libretta jest ceniony góralski poeta Franciszek Łojas Kośla, a reżyserami przedstawienia – Stanisława Trebunia-Staszel i Maciej Czernik. (Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na widowni pierwszeństwo wstępu na to przedstawienie mają osoby z zaproszeniami wysyłanymi przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”).
W sobotę 26 czerwca w różnych parafiach na terenie Podhala, Spisza, Orawy i Beskidów o godz. 17 odprawione zostaną msze w intencji zmarłego przed 10-oma laty księdza profesora. W kościele w Łopusznej puszczone zostanie z taśmy archiwalne nagranie jednego z kazań ks. Tischnera. Natomiast o godz. 19 na scenie przed dawnym dworem Tetmajerów w Łopusznej wystąpią następujące zespoły: „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej, „Grupa Spiska” z Jurgowa, „Łopuśnianie” z Łopusznej oraz zespół Trebunie-Tutki. Koncert zatytułowany „Górale księdzu Tischnerowi” poprowadzą Stanisława Trebunia-Staszel oraz Krzysztof Trebunia-Tutka.
Po koncercie około godz. 21.30 w ogrodach kościoła w Łopusznej spotkają się delegacje oddziałów Związku Podhalan, zespołów góralskich oraz szkół tischnerowskich. Przejdą one w pochodzie na cmentarz parafialny, by o godz. 22 uczestniczyć w modlitwie przy grobie ks. Tischnera. Słowom modlitwy, prowadzonej przez ks. Pawła Potocznego, proboszcza w Łopusznej, towarzyszyć będzie nuta góralska, w szczególności dźwięk trombit, na których zagra Krzysztof Trebunia-Tutka.
Od modlitwy na cmentarzu o godz. 10.15 rozpoczną się też uroczystości w niedzielę 27 czerwca. O godz. 11 będzie msza w kościółku w Łopusznej. Od godz. 13.30 do późnej nocy zaplanowano imprezy w ramach Festiwalu Tischnerowskiego „Chcem Wam dodać ducha”. Szczegółowy program festiwalu nie jest jeszcze znany, wiadomo tylko, że wypełnią go koncerty, projekcje filmów i dyskusje z zaproszonymi gośćmi. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Świat Ma Sens.
I wreszcie w niedzielę 28 czerwca o godz. 13 uczestnicy rocznicowych uroczystości spotkają się na mszy pod Turbaczem, w miejscu, w którym przez wiele lat ks. Tischner wygłaszał kazania podczas Mszy Ludzi Gór. Mszę w jego intencji odprawi kapelan Związku Podhalan ks. Władysław Zązel. Po mszy znów usłyszymy archiwalne nagrania głosu Tischnera, muzykę góralską, a także wspomnienia uczestników turbaczowych spotkań. O 14.30 rozpoczną się kolejne imprezy festiwalowe.
Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” skupiło się więc przede wszystkim na modlitwie i wspominaniu regionalnej działalności ks. Tischnera. Spodziewamy się jednak, że ta inicjatywa obrośnie innymi; być może jeszcze w tym tygodniu swoje plany ujawni Fundacja Świat Ma Sens oraz „Tygodnik Powszechny”.