„Gdybym ze wszystkich wartości, jakie są w Polsce, miał dać którąś na pierwsze miejsce, dałbym wolność”, mówił ks. Józef Tischner w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Ale czym właściwie jest wolność? Jak rozumiał ją Tischner? Jak rozumie ją Polak AD 2016? W poniedziałek 11 kwietnia o godz. 11 Wojciech Bonowicz porozmawia z publicznością o wybranych myślach Tischnera „o wolności, władzy i wspólnocie”. Zapraszamy!

To pierwsze spotkanie w ramach Strefy Tischnera poprzedzającej 16. Dni Tischnerowskie. Odbędzie się w Studiu im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków. Tak jak w ubiegłym roku, na parterze budynku Radia (al. Słowackiego 22) zaaranżowano już specjalne miejsce, gdzie można zatrzymać się, przeczytać fragment książki Tischnera, zaopatrzyć się w program Dni oraz obejrzeć inne udostępnione materiały.

Tematem tegorocznych Dni będzie wolność. Specjalnie na tę okazję Wojciech Bonowicz przygotował wybór Tischnerowskich „Myśli o wolności, władzy i wspólnocie”. W książeczce znalazło się 91 fragmentów zaczerpniętych z jego książek, artykułów, wywiadów i audycji z jego udziałem. Książeczka zostanie dołączona do części nakładu „Tygodnika Powszechnego”, który trafi do kiosków w środę 20 kwietnia – a więc w pierwszym dniu 16. Dni Tischnerowskich.

W poniedziałek 11 kwietnia Bonowicz zaprasza na rozmowę o niektórych z tych myśli. Jak Tischner rozumiał wolność? Na co kładł nacisk, kiedy o niej mówił? Czy niektóre z jego sformułowań nie są ze sobą sprzeczne? A może sprzeczności to właśnie coś charakterystycznego dla pojęć takich jak wolność?

„Doświadczenie wolności nie na tym polega, żeby móc robić to i tamto; doświadczenie wolności polega na tym, żeby się czuć w świecie jak u siebie. Świat, który na początku jest w sobie, zmienia się na świat >>dla mnie<< dzięki myśleniu. Wolność nie polega na wyborze, ani na braku wyboru. Wolność jest sposobem bycia. Jest to sposób bycia wedle rozumu”, pisał m.in. Tischner.

W spotkaniu weźmie udział młodzież z VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Równocześnie jest ono otwarte dla wszystkich chętnych. Zapraszamy!