To był rok wyjątkowy, jeśli chodzi o spuściznę ks. Józefa Tischnera i to, co dalej się z nią dzieje. Ukazały się ważne książki, sukcesem zakończyły się IX Dni Tischnerowskie, ruszyła odnowiona strona www.tischner.pl…
Zacznijmy od tego, co nam najbliższe: w kwietniu z inicjatywy Jolanty Kogut i dzięki wsparciu Grupy Ergo Hestia i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak udało się uruchomić odnowioną stronę www.tischner.pl. Projekt nowej strony przygotował Sławomir Zalewski. Nad jej funkcjonowaniem czuwa Magdalena Tobik, zaś teksty na bieżąco pisze Wojciech Bonowicz. Celem strony jest zintegrowanie wszystkich, którzy interesują się osobą i dziełem autora „Etyki solidarności”.
Na stronie znalazły się działy poświęcone kolejno: osobie ks. Tischnera, Dniom Tischnerowskim, Nagrodzie Znaku i Hestii im. ks. Tischnera oraz książkom jego autorstwa. Ponadto pojawiają się na niej regularnie najświeższe informacje dotyczące wszelkich wydarzeń bardziej lub mniej bezpośrednio związanych z ks. Tischnerem: spotkań, publikacji, premier filmowych i teatralnych, programów telewizyjnych, nieznanych materiałów na temat jego życia i twórczości itp. Prócz tego co tydzień w osobnym okienku można przeczytać myśl zaczerpniętą z dzieł Księdza Profesora. Nie udało się na razie uruchomić panelu dyskusyjnego „Mędrole internetowe”, ale mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku wreszcie to nastąpi. Obecnie trwają prace nad urozmaiceniem strony z aktualnościami. Chcemy, by pojawiały się na niej zdjęcia i materiały filmowe. Może zachęci to użytkowników strony (w każdym tygodniu odnotowujemy kilkaset wejść) do podzielenia się z nami swoimi materiałami.
Z uruchomieniem strony zbiegła się publikacja tomu „Wiara ze słuchania”, zawierającego kazania wygłoszone przez ks. Tischnera w kościele sióstr klarysek w Starym Sączu. Książka ta okazała się wielkim sukcesem: do tej pory sprzedano 19 tysięcy egzemplarzy i nadal cieszy się ona dużym zainteresowaniem. W swoich komentarzach czytelnicy podkreślają, że jest ona napisana prostym językiem, chociaż mówi o skomplikowanych sprawach dotyczących wiary, ludzkiego wnętrza i rozumienia Ewangelii. Książka była omawiana w wielu mediach, pojawiła się nawet w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP1. Można powiedzieć, że przyczyniła się do „powrotu” Tischnera w świadomości szerszej grupy odbiorców.

 

Z zainteresowaniem przyjęto też wznowienie książki „Tischner czyta Katechizm”. Złożyły się na nią rozmowy przeprowadzone z Księdzem Profesorem przez Jacka Żakowskiego i wyemitowane w 1996 roku przez Telewizję Polską (powtórzyła je w mijającym roku TVP Kultura). Książka ta, mówiąca o swoistej „rewolucji w Kościele”, jaką był nowy katechizm, zrewolucjonizowała też obraz samego Tischnera: pokazała go przede wszystkim jako duchownego nie bojącego się rozmawiać o trudnych sprawach wiary. Obecne wydanie jest już trzecim; nakład rozszedł się w ciągu kilku miesięcy i konieczny był dodruk.
W księgarniach pojawiły się też znakomite wykłady ks. Tischnera z filozofii wolności, odwołujące się do myśli Hegla, Kanta i Schelera. Tom, zatytułowany „Etyka a historia”, przygotował i opublikował Instytut Myśli Józefa Tischnera. Zawiera on wykłady wygłaszane na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1981-1983. Jest to z kolei niepowtarzalna okazja, by spotkać Tischnera-wykładowcę, Tischnera mówiącego nie z ambony, ale z uniwersyteckiej katedry. Wykłady te cieszyły się ogromną popularnością i trudno się dziwić – mimo trudnej materii, mówione są językiem niesłychanie precyzyjnym, barwnym, okraszane przykładami, anegdotami i aluzjami do ówczesnej sytuacji politycznej.
I wreszcie – IX Dni Tischnerowskie, które odbyły się w Krakowie w dniach 22-25 kwietnia. W tym roku głównym tematem Dni był lęk, a gościem specjalnym – po raz pierwszy – historyk, wybitny specjalista od historii ludzkich obyczajów i przekonań, autor fundamentalnych prac poświęconych dziejom lęku w kulturze Zachodu, Jean Delumeau. Największą publiczność zgromadziła „Jaskinia filozofów” poświęcona „Lękom współczesności”, w której obok gościa specjalnego zasiedli Joanna Tokarska-Bakir, ks. Adam Boniecki i Krzysztof Michalski. Dużym powodzeniem cieszyła się też nowość w programie Dni: głośne czytanie eseju ks. Tischnera „Ludzie z kryjówek” w wykonaniu Krzysztofa Globisza i Jacka Romanowskiego. W 2010 roku czekają nas jubileuszowe X Dni Tischnerowskie i kolejne ważne wydarzenia, m.in. wizyta wybitnych współczesnych intelektualistów – ks. Tomasza Halika i Charlesa Taylora. Planujemy też m.in. koncert poświęcony… poetom Tischnera.
Nie sposób wspomnieć o wszystkich tischnerowskich imprezach, które odbyły się w mijającym roku. Bardzo aktywnie działało Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”, pięciolecie działalności świętowało Hospicjum dla Dzieci im. ks. Tischnera, w Warszawie znów odbywały się znakomite Debaty Tischnerowskie. Pojawiło się szereg ciekawych artykułów poświęconych myśli ks. Tischnera i jego wizji wiary i kapłaństwa. Był to też rok bolesnych strat: odeszli od nas wybitni filozofowie Barbara Skarga i Leszek Kołakowski, a także Romana Bobrowska, która przez wiele lat w Radiu Kraków reżyserowała programy z udziałem ks. Tischnera. Straty te uświadomiły nam raz jeszcze, jak ważne jest, by troszczyć się o dziedzictwo, które pozostawiają wybitni zmarli. Naszym celem jest, aby ich dzieła żyły. Dbając o spuściznę ks. Tischnera, dbamy też o pamięć o wszystkich związanych z nim osobach.