„Miłosierdzie jest bólem nadziei”, pisał ks. Tischner w książce „Drogi i bezdroża miłosierdzia”. Przypominamy, że w czwartek 9 kwietnia o godz. 18 w „De Revolutionibus” Books&Cafe (ul. Bracka 14) odbędzie się spotkanie zatytułowane „Ksiądz Tischner i siostra Faustyna”. W spotkaniu udział wezmą: o. Jan Andrzej Kłoczowski, Paweł Taranczewski i Wojciech Bonowicz, a rozmowę poprowadzi Joanna Podsadecka.

„Poniższe refleksje na temat miłosierdzia są refleksjami filozofa”, napisał we wstępie do książki jej Autor. „Wiadomo, że obraz miłosierdzia uległ w czasach nowożytnych licznym skrzywieniom. Sprawcami byli >>rewolucjoniści<<, ze słynnym Robespierre`em na czele. Ci wychwalali pod niebiosa miłosierdzie dla jednych, łącząc je z okrucieństwem dla drugich. Sprawcą był również Fryderyk Nietzsche, uważający, że miłosierdzie jest fundamentem moralności niewolników, którzy w ten sposób chcą wywyższyć siebie, a poniżyć swych panów”. Obu tym „skrzywieniom” Tischner przeciwstawia wizję miłosierdzia, jaka znalazł w zapiskach siostry Faustyny. „Rzecz w tym”, pisze dalej, „że miłosierdzie jest bólem… nadziei. Miłosierdzie wierzy, że wszystko jest jeszcze do uratowania”. Tak pojęte miłosierdzie nie będzie szukać krzywdy innych ani rozpamiętywać własnych krzywd. „Wiara siostry Faustyny nie jest wiarą >>źle uszczęśliwionych<< – tych, którzy swym nieszczęściem >>kokietują Boga<<”.
9 kwietnia to data oficjalnej premiery nowego, rozszerzonego wydania „Dróg i bezdroży miłosierdzia”. Książka pojawia się w szczególnym momencie – na kilka dni przed Niedzielą Miłosierdzia, kiedy to papież Franciszek ma ogłosić Święty Rok Miłosierdzia, który potrwa od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 roku. W dyskusji nad książką udział wezmą: filozof i duszpasterz o. Jan Andrzej Kłoczowski, malarz i filozof Paweł Taranczewski (który zaproponował uznanie Tischnera – obok m.in. siostry Faustyny, Brata Alberta i Karola Wojtyły – za jednego z „mistyków nadwiślańskich”) oraz poeta i redaktor nowego wydania książki Wojciech Bonowicz. Rozmowę poprowadzi dziennikarka Joanna Podsadecka.
Współorganizatorem spotkania jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki „Drogi i bezdroża miłosierdzia” w promocyjnej cenie. Książkę można też zamówić tutaj.