Janina Ochojska została tegoroczną laureatką Nagrody Lecha Wałęsy. Przypominamy, że założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej za swoją działalność otrzymała już m.in. Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera (2006), którą przeznaczyła na budowę studni w Sudanie.

Nagroda Lecha Wałęsy jest przyznawana osobom, „które mają odwagę walczyć o pokojowy rozwój świata, inicjować zmiany, prowadzić działania na rzecz dialogu, porozumienia i solidarnej współpracy oraz promocji wartości, które legły u podstaw ruchu polskiej >>Solidarności<<”. Kapituła postanowiła uhonorować wieloletnią pracę PAH oraz jej wysiłki, by promować ideę międzyludzkiej solidarności poprzez działania charytatywne. Wybór polskiej laureatki związany jest też z przypadającą w tym roku 30. rocznicą Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

„Idea solidarności była mi zawsze bardzo bliska, gdy działałam w opozycji i w >>Solidarności<<”, mówi Janina Ochojska w wypowiedzi na stronie internetowej PAH-u. „Motywem moich poczynań jako działaczki humanitarnej jest solidarność z biednymi, pokrzywdzonymi, z tymi, których problemy bez naszej pomocy bardzo trudno rozwiązać. Ta nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Poprzez uhonorowanie mnie kapituła i nominujący wyrażają swoje poparcie dla ponadnarodowej idei solidarności, jaką wraz z Polską Akcją Humanitarną staramy się wcielać w życie. W centrum tej prawdziwej solidarności, gdzie nie ma podziałów politycznych, religijnych ani żadnych innych, znajduje się godność człowieka. Właśnie tym się kierujemy, zmieniając świat na lepsze. W imieniu swoim, moich pracowników i wolontariuszy PAH bardzo dziękuję za przyznanie nam tej nagrody. Przekazane środki pomogą nam w realizacji działań i misji”.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 29 września w Dworze Artusa w Gdańsku. Janina Ochojska odbierze statuetkę, dyplom oraz czek o wartości 100 000 dolarów amerykańskich.

Nagroda Lecha Wałęsy zostanie przyznana po raz trzeci. W latach ubiegłych laureatami były walczące o prawa człowieka Iranki Shadi Sadr oraz Ladan i Roya Boroumand, a także król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud. W skład kapituły wchodzą: Vaclav Havel, Władysław Bartoszewski, Stanisław Szuszkiewicz, Jan Krzysztof Bielecki, Bernard Kouchner i Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego, wyłącznego partnera nagrody. Ustanowienie nagrody jest formą podziękowania za międzynarodowe wsparcie udzielone w 1983 r. „Solidarności”, poprzez przyznanie Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla.