„Myśli wyszukane” – nowe wydanie

Strona główna/Bez kategorii/„Myśli wyszukane” – nowe wydanie

„Myśli wyszukane” – nowe wydanie

Do księgarń trafia właśnie wznowienie „Myśli wyszukanych” ks. Józefa Tischnera w wyborze i układzie Wojciecha Bonowicza. Książka ukazała się po raz pierwszy przed dziesięcioma laty, w niespełna trzy tygodnie po śmierci Księdza Profesora, i stała się jedną z najchętniej kupowanych publikacji popularyzujących jego dzieło.
Autor wyboru pracował nad nim w marcu i kwietniu 2000 roku, przy okazji gromadzenia materiałów do przyszłej biografii. Jak zaznacza we wstępie, ks. Tischner nie był dobrego zdania o ludziach „chowanych na aforyzmach”, dlatego „książka nie jest prostym zbiorem celnych sformułowań i skrzydlatych słów. Konstruując ten tom, ułożyłem poszczególne rozdziały tak, by tworzyły coś w rodzajów esejów na wybrane tematy. Mam wrażenie, że w ten sposób udało się zachować znaczenie – i pewną samodzielność – poszczególnych myśli, a zarazem wzbogacić je o nowe sensy, dzięki kontekstom, w jakich je umieszczono”.
Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym, zatytułowanym „Wokół wiary i niewiary”, znalazły się cytaty dotyczące doświadczenia religijnego: istoty religii, dramatu rozgrywającego się między człowiekiem a Bogiem, zagadnień łaski i wolności, współczesnego chrześcijaństwa i Kościoła, wreszcie – własnych problemów człowieka z wiarą (i niewiarą). Rozdział drugi, „Człowiek i jego nadzieja” przynosi „zarys Tischnerowskiej antropologii. Jej fundamentem jest rozpoznanie przez człowieka siebie samego jako wartości; dalej mowa jest o znaczeniu ludzkiej nadziei i grzechach przeciwko niej, o dramacie między człowiekiem a człowiekiem, o kulturze, filozofii, poezji i wychowaniu”. Rozdział trzeci, „Wolność – miłość – heroizm”, „zbudowany został wokół trzech pojęć, stanowiących – obok pojęcia nadziei – klucz do myśli Tischnera”. W rozdziale czwartym, „Między Wawelem a Jasną Górą”, zebrane zostały refleksje na temat polskości. Mowa w nim o polskiej „pracy nad pracą” i etyce solidarności, o komunizmie i fenomenie homo sovieticusa, o demokracji i moralności w życiu publicznym, wreszcie – o polskiej wierze i Kościele w Polsce. Całość zamykają dwa krótkie rozdziały: „O sobie” i „Kilka ważnych myśli przełożonych na góralski”.
Wkrótce ukaże się kolejne oczekiwane wznowienie: tym razem będą tą rozmowy z ks. Tischnerem przeprowadzone przez Dorotę Zańko i Jarosława Gowina zatytułowane „Przekonać Pana Boga”.

2010-05-27T09:34:00+00:00 27 maja 2010|Bez kategorii|