„Dobro i prawda. Wokół myśli Józefa Tischnera” – tak brzmi temat międzynarodowego kongresu, który ma się odbyć w Krakowie w dniach 24-27 października br. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Instytut Myśli Józefa Tischnera, a współorganizatorami Wydziały Filozoficzne UJ i UPJPII. Swój udział w kongresie zapowiedzieli już m.in. Chantal Delsol i Nikolaus Lobkowicz.

Kongres, jak możemy przeczytać na specjalnej stronie stworzonej przez IMJT, ma dwa zasadnicze cele. „Pierwszym, stricte naukowym, jest zbadanie tej części myśli Tischnera, która dotyczy relacji dobra i prawdy, a także podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia wychodzi ona na przeciw wyzwaniom współczesności. Drugim jest integracja osób zajmujących się myślą Tischnera”.
Zainteresowani wystąpieniem na kongresie mogą do 5 września wysłać na adres Instytutu tematy referatów. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.tischner.org.pl/k9ngres/.