W dniach od 21 do 30 marca już po raz drugi w Kielcach będzie miał miejsce cykl wydarzeń upamiętniających ks. Józefa Tischnera. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Tadeusz Gadacz, o. Jacek Prusak i Jerzy Trela. Organizatorem wydarzeń jest Instytut Kultury Dialogu i Spotkania im. Jana Karskiego.

„Podobnie jak w roku ubiegłym, chcemy przypomnieć osobę i idee księdza Józefa Tischnera, wybitnego filozofa, człowieka głębokiej wiary, ale też wnikliwego obserwatora i komentatora współczesnego społeczeństwa polskiego. Bardzo brakuje nam dziś tego jego krytycznego, ale mądrego spojrzenia”, mówi Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
Kieleckie Dni Tischnerowskie rozpoczną się 21 marca jednodniowymi rekolekcjami, wygłoszonymi przez o. dr. Jacka Prusaka SJ, teologa i psychologa. Bezpośrednio po rekolekcjach odbędzie się wernisaż wystawy „Obrazy duszy. Sicut Cervus”, prezentującej prace o. Tomasza Biłki OP, odzwierciedlające jego drogę duchową. O. Tomasz inspiruje się w swej twórczości malarstwem Jerzego Nowosielskiego i Marka Rothko. W piątek 23 marca będziemy mogli obejrzeć monodram Jerzego Treli „Kołakowski. Mickiewicz”, złożony z tekstów dwudziestowiecznego filozofa i romantycznego wieszcza. Wybitny aktor przygotował ten spektakl specjalnie z myślą o II Kieleckich Dniach Tischnerowskich.
Kolejny tydzień rozpocznie koncert Symchy Kelera „Filozofia po żydowsku”. W poniedziałek 27 marca znany łódzki kantor i rabin wykona utwory mające swoje źródło w muzyce chasydzkiej, przeplatając je opowiadaniami i anegdotami pokazującymi żydowski sposób podejścia do życia. Nazajutrz, 28 marca, będziemy mogli obejrzeć głośny film Yanna Arthusa–Bertranda, fotografa, dziennikarza i reportera pt. „Człowiek”, w którym zadaje on pytanie o kondycję ludzkości w XXI wieku. Dni Tischnerowskie zakończy w czwartek 30 marca wykład prof. Tadeusza Gadacza „Katalog narodowych wad Polaków według księdza Tischnera”. Filozof i historyk idei, bliski współpracownik i przyjaciel ks. Józefa Tischnera, przypomni przemyślenia filozofa z Łopusznej na temat naszego narodowego charakteru.

Wszystkie wydarzenia będą się odbywały w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu im. Jana Karskiego przy ul. Planty 7 w Kielcach i rozpoczynać się będą o godzinie 18.00. Jedynie monodram Jerzego Treli i koncert Symchy Kellera są płatne (bilet normalny – 15 zł, ulgowy – 5 zł; bilety ulgowe przysługują studentom, emerytom i członkom Stowarzyszenia im. Jana Karskiego). Wstęp na pozostałe wydarzenia jest wolny.

Oto szczegółowy program:

II KIELECKIE DNI TISCHNEROWSKIE

21 marca (wtorek), godz. 18.00
RE-KOLEKCJE TISCHNEROWSKIE

Prowadzenie: ks. dr Jacek Prusak SJ, teolog, psycholog, publicysta, prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego” i „Życia Duchowego”.
Po rekolekcjach wernisaż wystawy „Sicut cervus. Obrazy duszy” o. Tomasza Biłki OP, duszpasterza akademickiego i opiekuna Wspólnoty Twórców Chrześcijan „Vera Icon”. Wystawa będzie dostępna do 21 kwietnia od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.30.

23 marca (piątek), godz. 18.00, Mała Scena przy Plantach
KOŁAKOWSKI. MICKIEWICZ

Monodram Jerzego Treli.

27 marca (poniedziałek), godz. 18.00
FILOZOFIA PO ŻYDOWSKU

Koncert rabina Symchy Kellera.

28 marca (wtorek), godz. 18.00, Małe Kino przy Plantach
CZŁOWIEK

Pokaz filmu fotografa, dziennikarza i reportera Yanna Arthusa-Bertranda.

30 marca (czwartek), godz. 18.00
KATALOG NARODOWYCH WAD POLAKÓW WEDŁUG KSIĘDZA TISCHNERA

Wykład prof. Tadeusza Gadacza.

Zapraszamy!