W poniedziałek 20 marca Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na kolejny pokaz materiałów filmowych ze swojego archiwum. Tym razem będzie to spotkanie z Tischnerem komentatorem wydarzeń politycznych i społecznych w latach 90. ub. wieku. Spotkanie poprowadzi Wojciech Bonowicz.

Podczas przeglądów „Tischner na ekranie” prezentowane są zarówno profesjonalne nagrania telewizyjne, jak i rejestracje amatorskie. Tym razem wykorzystane zostaną materiały udostępnione IMJT przez telewizję. Początek spotkania o godz. 18 w siedzibie Instytutu (ul. Sławkowska 14, I p.).

Prezentacje „Tischner na ekranie” są częścią cyklu „Poniedziałki z Tischnerem”, podczas którego odbywają się dyskusje, wykłady i pogadanki prowadzone przez osoby związane z IMJT lub zaproszonych gości. W najbliższym czasie czekają nas jeszcze: dyskusja „Cezary Wodziński – przyjaciel Tischnera” z udziałem Piotra Augustyniaka, Dobrosława Kota i Łukasza Kołoczka (27 marca) oraz wykład Karola Tarnowskiego „O metafizyce w człowieku” (3 kwietnia). Początek obu spotkań o godz. 18.

Zachęcamy do wspierania Instytutu Myśli Józefa Tischnera, który w najbliższych latach planuje m.in. poszerzyć i udostępniać w różnej formie swoje zbiory archiwalne, wydać kolejne tomy „Dzieł” Józefa Tischnera, a także zorganizować II Kongres Tischnerowski. Informacje, jak można wesprzeć IMJT, znajdują się na jego stronie internetowej.