Przypominamy, że tegoroczne 15. Dni Tischnerowskie odbędą się w dniach 22-25 kwietnia. Głównym organizatorem imprezy jest w tym roku Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Szczegółowy program poznamy w marcu.

Tak jak w poprzednich latach, głównym punktem Dni będzie wykład gościa specjalnego z cyklu Colloquia Tischneriana. Zostanie on wygłoszony w piątek 24 kwietnia. Oprócz wykładu zaplanowano wydarzenia o charakterze naukowym (m.in. dużą międzynarodową konferencję) i popularnonaukowym, nie zabraknie też dyskusji z udziałem publiczności, a także warsztatów filozoficznych adresowanych do młodzieży. Tradycyjnie w czasie Dni wręczona zostanie Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.
Zachęcamy, by zarezerwować miejsce w kalendarzu, a o szczegółach poinformujemy za kilka tygodni.