„Jego oczami” to zrealizowany przez Szymona J. Wróbla w 2012 r. film, w którym Kazimierz Tischner opowiada o swoim bracie Józefie. Film jest dostępny na stronie internetowej Ninateki.

 

„Dokument Szymona J. Wróbla to próba pozbawionego patosu, kameralnego spojrzenia na życie i dorobek Józefa Tischnera”, czytamy w zamieszczonym na stronie opisie filmu. „Narratorem filmu jest jego młodszy brat, Kazimierz. W filmie odwiedzamy związane z Tischnerem miejsca – Kraków, Stary Sącz, czy Łopuszną, nieopodal której znajduje się ukochana przez filozofa bacówka. Do tej małej chatki w Gorcach Tischner uciekał w wolnych chwilach. Pracował tam i przyjmował wiernych, przyjaciół,  jak i różne  wybitne osobistości. Bohatera dokumentu wspominają m.in. biskup Tadeusz Pieronek, ks. Mieczysław Zoń czy ks. Adam Boniecki. Z ich opowieści wyłania się obraz osoby mądrej i serdecznej, nieskończenie cierpliwej i poświęcającej innym czas i uwagę. Tischner pozostaje w ich życiu ważnym punktem odniesienia”.

„Mam wrażenie, że mój brat jest dziś nawet bardziej obecny niż kiedyś”, mówi w filmie Kazimierz Tischner, mając na myśli rozwijające się w całym kraju inicjatywy tischnerowskie. Kilkanaście lat po śmierci ks. Tischnera pamięć o nim jest ciągle żywa. „To zasługa wielu osób, w tym także najbliższej rodziny”, mówił przy okazji premiery dokumentu Wojciech Bonowicz. „Film »Jego oczami« jest opowieścią o tym, jak z miłości do zmarłego brata powstały dzieła przybliżające jego postać kolejnym pokoleniom. »Rodziną« Tischnera stali się ludzie, którzy za życia nie mieli okazji go spotkać. Dziś przekazują jego słowa innym”.

Autorem scenariusza, producentem i reżyserem filmu jest Szymon J. Wróbel. Wielkim atutem dokumentu są zdjęcia Krzysztofa Kalisza oraz Dawida Wojtyły, a także muzyka, którą specjalnie dla filmu stworzył Marcin Wyrostek z zespołem Coloriage.

Film był wielokrotnie pokazywany na festiwalach, przeglądach, a także spotkaniach promujących powstałą na jego kanwie książkę. Na stronie Ninateki jest dostępna jedna z jego wersji, trwająca przeszło półtorej godziny. Można ją obejrzeć tutaj.