„Tischnerowskie drogowskazy” po raz dziesiąty

Strona główna/Aktualności/„Tischnerowskie drogowskazy” po raz dziesiąty

„Tischnerowskie drogowskazy” po raz dziesiąty

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Tischnera w Łodzi zaprasza na finał dziesiątej edycji Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy”. W piątek 18 listopada podczas uroczystego finału usłyszymy wystąpienia laureatów. Wśród gości imprezy będą Kazimierz Tischner i Wojciech Bonowicz.

Finał konkursu rozpocznie się o godz. 15 w budynku XXIII LO (ul. Piłsudskiego 159), które jest inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia. Uczestnicy konkursu mieli przygotować wystąpienia inspirowane myślą ks. Józefa Tischnera. Jury oceni zarówno zawartość merytoryczną wystąpień, jak i ich formę. Konkurs ma bowiem dwa cele: zachęcenie młodzieży do sięgania po teksty filozoficzne oraz rozwijanie umiejętności krasomówczych. W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący szkoły z całej Polski.

2017-04-11T21:52:00+00:00 15 listopada 2016|Aktualności|