XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Tischnera w Łodzi zaprasza na finał dziesiątej edycji Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy”. W piątek 18 listopada podczas uroczystego finału usłyszymy wystąpienia laureatów. Wśród gości imprezy będą Kazimierz Tischner i Wojciech Bonowicz.

Finał konkursu rozpocznie się o godz. 15 w budynku XXIII LO (ul. Piłsudskiego 159), które jest inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia. Uczestnicy konkursu mieli przygotować wystąpienia inspirowane myślą ks. Józefa Tischnera. Jury oceni zarówno zawartość merytoryczną wystąpień, jak i ich formę. Konkurs ma bowiem dwa cele: zachęcenie młodzieży do sięgania po teksty filozoficzne oraz rozwijanie umiejętności krasomówczych. W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący szkoły z całej Polski.