W dniach 16 i 17 listopada krakowskie Centrum Kopernika będzie gościem Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W konferencji filozoficzno-fizycznej zatytułowanej „Copernicus Center @ SMCEBI” udział weźmie m.in. Michał Heller, który wygłosi wykład „Człowiek we Wszechświecie Kopernika”.

Konferencja „Copernicus Center @ SMCEBI” ma być – jak piszą organizatorzy – „okazją do rozmowy i wymiany poglądów na szeroki temat filozofii w nauce. Będzie również okazją do powrotu do źródeł, którymi dla filozofii są problemy fizyki, zaś dla fizyki pytania, które dziś bywają klasyfikowane jako filozoficzne. W programie konferencji przewidziano wykłady ekspertów z Copernicus Center oraz Uniwersytetu Śląskiego, dwanaście prezentacji tematycznych dotyczyć będzie m.in. gier kwantowych, współczesnej kosmologii, metafizyki matematycznej czy koncepcji arystotelesowskich w kontekście problemów fizyki kwantowej”. Wśród wykładowców znajdą się m.in. Jerzy Dajka, Wojciech Grygiel, Tadeusz Pabjan i Leszek Sokołowski.

Wszystkie wykłady odbywać się będą w siedzibie ŚMCEBI (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, aula 005). Oto szczegółowy program konferencji:

16 listopada (środa)

9:45 J. Dajka: Otwarcie konferencji
10:00 B. Brożek: „Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie” 10:30 M. Heller: „Człowiek we Wszechświecie Kopernika”
11:30 J. Dajka: „Dekoherencja, einselekcja i kwantowy darwinizm”
12:15 Przerwa
13:00 J. Mączka: „Historia nauki we współczesnej fizyce”
14:00 D. Kubok: „O istocie krytycyzmu”
15:00 W. Grygiel: „Niezmienniki w fizyce, interpretacja ontologiczna”

17 listopada (czwartek)
10:00 T. Pabjan: „Teologia stworzenia a teoria ewolucji”
11:00 B. Dembiński: „Arystotelesowska koncepcja aktu i możności
w pytaniu o status ontyczny obiektów kwantowych”
12:00 J. Sładkowski: „Gry kwantowe: formalizm kwantowy na co dzień”
12:45 Przerwa
13:45 M. Biesiada: „Złoty wiek kosmologii”
14:30 L. Sokołowski: „Wieloświat, metafizyka matematyczna”
15:30 J. Król: „(Meta)fizyka liczb”
16:15 J. Dajka i B. Dembiński: Zakończenie konferencji