Znamy już laureatów Nagrody Tischnera

Strona główna/Bez kategorii/Znamy już laureatów Nagrody Tischnera

Znamy już laureatów Nagrody Tischnera

Filozof i teolog Piotr Sikora, historyk teatru Dariusz Kosiński oraz Uniwersytet Dzieci otrzymają w tym roku Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Jury nagrody pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego właśnie ogłosiło werdykt.

Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera przyznawana jest w trzech kategoriach: pisarstwa religijnego i filozoficznego stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”; publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”; oraz inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu”. Jury nagrody w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Jarosław Gowin, Krzysztof Michalski, Władysław Stróżewski, Piotr Maria Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz) oraz Henryk Woźniakowski wyłoniło laureatów podczas posiedzenia w dniu 27 lutego 2011 r. w Krakowie.
W pierwszej kategorii nagrodę otrzymał Piotr Sikora, filozof, teolog i publicysta, wykładowca Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie zajmujący się m.in. problematyką dialogu międzyreligijnego. Wyróżniony został za książkę „Logos niepojęty” (Universitas, Kraków 2010), „w której pokazuje, jak twórczo i odważnie łączyć różne nurty filozofii, a także filozofię z teologią. Jego książka przypomina, że sprzymierzeńcem mądrości jest >>uczona niewiedza<<”, napisało w werdykcie jury.
W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne wyróżniony został Dariusz Kosiński, historyk teatru, krytyk i eseista, profesor nadzwyczajny w Katedrze Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dyrektor programowy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Dariusz Kosiński został wyróżniony za książkę „Teatra polskie. Historie” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2010), „w której wychodząc od dziejów polskiego teatru, ujawnia najgłębsze pokłady narodowego imaginarium. Brawurowo pokazuje polską tożsamość rozpiętą między świętem, ceremonią i społecznym protestem. Rzuca także światło na tygiel polskiej kultury XXI wieku”.
W trzeciej kategorii, obejmującej inicjatywy duszpasterskie i społeczne, nagrodzono Uniwersytet Dzieci, którego celem jest rozwijanie twórczego potencjału dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Uniwersytet działa w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie; dzieci (obecnie ok. 5500 uczniów) uczestniczą w wykładach, warsztatach i wycieczkach naukowych, prowadzonych przez uczonych i pracowników instytucji kultury oraz przedsiębiorstw bazujących na wyspecjalizowanej wiedzy. Zajęcia odbywają się m.in. na wyższych uczelniach, w muzeach, bibliotekach, laboratoriach i teatrach. Twórcy Uniwersytetu Dzieci zostali wyróżnieni „za imponujące pomysłowością, rozmachem i jakością >>meblowanie<< najmłodszych głów. To inicjatywa, która pokazuje, jak rozmawiać z dziećmi i budzić w nich nawyk samodzielnego myślenia. Uniwersytet Dzieci uczy, co robić, by myślenie miało przyszłość”.
Szczegółowe informacje o laureatach znajdują się na stronie www.nagrodatischnera.pl. Uroczystość wręczenia nagrody oraz spotkanie z laureatami odbędzie się we środę 27 kwietnia 2011 roku na Scenie im. St. Wyspiańskiego w Krakowie podczas XI Dni Tischnerowskich. Laureaci otrzymują statuetkę autorstwa Mariana Gromady oraz po 30 000,00 zł ufundowane przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ergo Hestia.

2011-03-10T12:21:00+00:00 10 marca 2011|Bez kategorii|