Od kilku miesięcy dostępna jest włoska strona internetowa poświęcona osobie i dziełu ks. Józefa Tischnera, a także powiązany z nią profil na Facebooku (noszący nazwę „Pensiero di Jozef Tischner”). Stronę i profil stworzyła mieszkająca we Włoszech polska filozofka Aneta E. Adamczyk.

Strona jest bardzo starannie przygotowana. Zawiera działy: „Biografia” , „Filozofia”, „Książki” i „Myśli”. W dziale „Biografia” można znaleźć kalendarium życia krakowskiego filozofa. Dział „Filozofia” obejmuje cztery artykuły, w których autorka strony omawia cztery różne wątki myśli Tischnera: przejście od fenomenologii do filozofii dramatu, Tischnerowską koncepcję nadziei, jego refleksje nad tradycją i wiarą oraz etykę solidarności. Dział „Książki” prezentuje publikacje Tischnera w języku polskim, włoskim i innych językach; warto wiedzieć, że na początku lat 80. ukazało się we Włoszech aż sześć książek Tischnera, a cztery lata temu wznowiono tom „Etica della solidarietà e del lavoro”, zawierający „Etykę solidarności” oraz kilka esejów Tischnera poświęconych etyce pracy. Wreszcie dział „Myśli” prezentuje fragmenty pism Tischnera, pogrupowane wedle dzieł, z których je zaczerpnięto.
Wybrane myśli Tischnera można też znaleźć na utworzonym na Facebooku profilu „Pensiero di Jozef Tischner”. Zarówno stronę, jak profil stworzyła mieszkająca we Włoszech młoda polska filozofka Aneta E. Adamczyk, która doktoryzowała się z filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.