Są takie tischnerowskie inicjatywy, które mogą się pochwalić, że przetrwały już pierwszą dekadę. Należy do nich Ogólnopolski Konkurs „Tischnerowskie Ślady” organizowany przez Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, a skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czwartek 12 marca odbędzie się jubileuszowa edycja konkursu. Gościem specjalnym imprezy będzie Kazimierz Tischner.

Celem konkursu jest zapoznawanie młodzieży z myślą ks. Józefa Tischnera oraz zachęcanie jej, by samodzielnie mierzyła się z podejmowanymi przez niego problemami. Uczestnicy konkursu przygotowują prace pisemne, odpowiadają ustnie na pytania komisji, a w tym roku przedstawią także prezentacje multimedialne. Patronat nad konkursem objęli: Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, Zarząd Powiatu w Wadowicach, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera.
Jubileuszowa dziesiąta edycja „Tischnerowskich Śladów” rozpocznie się we czwartek 12 marca o godz. 9.45 w Wadowickim Centrum Kultury.