„Myśl Abrahama Joshuy Heschela jest syntezą dwóch odrębnych światów, tradycyjnej żydowskiej pobożności i filozofii Zachodu. (…) Heschel był filozofem antysystemowym. (…) Filozofował w aforyzmach, łącząc rozważania filozoficzne i teologiczne w nurt myśli religijnej” – tak twórczość Heschela charakteryzuje Tadeusz Gadacz. O kolejnej książce wybitnego żydowskiego myśliciela będą w poniedziałek 9 marca dyskutować w krakowskim Instytucie Myśli Józefa Tischnera Bartosz Brożek, o. Jan Andrzej Kłoczowski, Karol Tarnowski, Władysław Stróżewski.

Dyskusja związana jest z opublikowaniem w języku polskim kolejnej ważnej książki Abrahama J. Heschela, zatytułowanej „Kim jest człowiek?”. Książka w przekładzie Katarzyny Wojtkowskiej została wydana w koedycji Wydawnictwa Punctum i Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Jej krakowska promocja odbędzie się w ramach „Poniedziałków z Tischnerem” 9 marca o godz. 17.30 w siedzibie IMJT (ul. Sławkowska 14, I p.). Dyskusję z zaproszonymi gośćmi poprowadzi Maria Karolczak.
„Abraham Joshua Heschel pisze stylem wyjątkowym i niepowtarzalnym, sprawiającym wrażenie ciągłej oscylacji między światem zewnętrznym i wewnętrznym, zmysłowym i duchowym, aktualnym i uniwersalnym. Jego dzieła pełne sa sugestywnych porównań i metafor, niezwykłych zestawień konkretu i abstrakcji, błyskotliwych aforyzmów, poetyckich obrazów, pojęć klasycznej i egzystencjalnej filozofii – ma to wywoływać u czytelnika szczególne nastawienie na to, co absolutne, zdolność transcendencji, wyjścia poza samego siebie, poza swoje ‘ja’. Heschel chce oddziaływać nie tylko na intelekt swoich czytelników, ale także na ich intuicję i uczucia – wyrywając ich z nastroju samozadowolenia i pewności siebie, uwrażliwiając ich na te duchowe wymiary, które zgasły w świadomości współczesnego człowieka”, pisał o autorze „Kim jest człowiek?” Henryk Halkowski.
„Heschel był filozofem antysystemowym. Poza rozprawą doktorską nie przeprowadzał długich i żmudnych analiz. Filozofował w aforyzmach, łącząc rozważania filozoficzne i teologiczne w nurt myśli religijnej. Cała jego twórczość koncentrowała się wokół problemu religii i Boga. Chociaż przez swe wykształcenie był zakorzeniony w filozofii zachodniej, nie znajdujemy u niego systemowego rygoru Rosenzweiga. (…) Religijna myśl Heschela wyrasta bowiem bardziej źródłowo z tradycji biblijnej i teologii żydowskiej”, pisał Tadeusz Gadacz.
W języku polskim dostępnych jest już kilka najważniejszych książek Heschela, m.in. „Człowiek nie jest sam”, „Bóg szukający człowieka. Filozofia judaizmu”, „Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej”, „Szabat” i „Prorocy”. Popularność jego twórczości rośnie, choć od śmierci filozofa minęło już ponad 40 lat.
Książkę „Kim jest człowiek?” można zamówić tutaj.