Jak radzimy sobie bez Kołakowskiego?

„Kołakowski nie ponosi odpowiedzialności za groteskowe często wnioski, jakie z lektury jego tekstów wyciągają rozmaici demagodzy. Można powiedzieć, że z jednej strony bywa on źle [...]