„Pozostawił nam w spadku dobra najbardziej deficytowe: »odwagę bez fanatyzmu, inteligencję bez zniechęcenia, nadzieję bez zaślepień«”, pisze w zakończeniu książki „Kołakowski. Czytanie świata” Zbigniew Mentzel.

 

W nowym cyklu „Lektury obowiązkowe” będziemy krótko rekomendować książki, bez znajomości których trudno zrozumieć drogi polskiego życia intelektualnego w ostatnich kilkudziesięciu latach, a także takie, które wydają się w szczególnie twórczy sposób podejmować ważne tematy myśli współczesnej.

Dziś zachęcamy do lektury biografii Leszka Kołakowskiego, którą napisał zajmujący się od wielu lat jego spuścizną Zbigniew Mentzel. Książka ukazała się kilka miesięcy temu nakładem Wydawnictwa Znak. Jest to rzetelna i jednocześnie barwna opowieść o jednej z najważniejszych postaci polskiej – i nie tylko polskiej – filozofii XX wieku.

Droga Kołakowskiego – która prowadziło od głębokiego zaangażowania w marksizm do jego fundamentalnej krytyki i od ideowego sporu z chrześcijaństwem do jego coraz bardziej przenikliwych interpretacji – jest jedną z najciekawszych przygód filozoficznych, jakie przydarzyły się współczesnemu polskiemu intelektualiście. Książka Zbigniewa Mentzla jest przede wszystkim opowieścią o osobie, trudno jednak w tego rodzaju opowieści – której bohaterem jest wybitny myśliciel – nie przedstawić pokrótce najistotniejszych wątków jego dorobku intelektualnego. Mentzel bardzo dobrze równoważy oba elementy; jego książkę czyta się momentami jak dobrą powieść sensacyjną czy obyczajową, a jednocześnie krok po kroku wchodzimy w fascynujący świat myśli autora „Obecności mitu”. Kołakowski-wykładowca, Kołakowski-publicysta, Kołakowski-człowiek angażujący się w działalność społeczną, a nawet polityczną – staje się lepiej zrozumiały, kiedy poznajemy jego drogę intelektualną. I na odwrót: jego wybory intelektualne zostają „sprawdzone” i potwierdzone jego decyzjami życiowymi.

Dla zachęty przywołajmy jeszcze tytuły kilku rozdziałów: „Bóg, łacina, liczby urojone”, „Prywatna wojna z Hitlerem”, „Muszka i sowieckie kolby”, „Bóg nam jest coś dłużny”, „Spinozy schronisko prześladowanych”, „Sekrety libertynów”, „Marks i jego Państwo Słońca”, „Odpływ i przypływ nadziei” czy wreszcie – „Spór o spadek po Kołakowskim”.

Książkę „Kołakowski. Czytanie świata” można zamówić tutaj.