W Internecie znaleźć można szereg materiałów filmowych poświęconych filozofii, w tym – filozofii polskiej. Dziś polecamy pierwszy odcinek cyklu rozmów z nestorami polskiej filozofii, którego bohaterem jest zmarły w mijającym roku profesor Andrzej Grzegorczyk. Wywiad z profesorem został przeprowadzony przez Piotra Gutowskiego i Andrzeja Biłata, a zrealizowany przez portal Academicon we współpracy z TVP Lublin.

Profesor Andrzej Grzegorczyk urodził się 22 sierpnia 1922 roku w Warszawie. Maturę zdał w 1940 roku na tajnych kompletach. W ten sam sposób studiował fizykę oraz filozofię – w ramach tajnego nauczania prowadzonego przez profesorów Uniwersytetu Ziem Zachodnich (utworzonego przez uczonych, którzy uciekli z włączonego do Rzeszy Poznania) i Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył m.in. w zajęciach z logiki, które prowadził ks. Jan Salamucha, były więzień obozów w Sachsenhausen i Dachau, a przed wojną – kierownik Katedry Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magisterium z filozofii uzyskał w Krakowie. W latach 1946-1948 pracował w Warszawie jako asystent Władysława Tatarkiewicza; był też sekretarzem „Przeglądu Filozoficznego”. Z powodów politycznych zdecydował się skupić na badaniach logicznych i matematycznych; tego typu zagadnieniom poświęcił swój doktorat (1950) oraz pracę (o randze habilitacji), która pozwoliła mu uzyskać posadę docenta w Instytucie Matematycznym PAN. Pracował równocześnie w IM PAN i na UW (do 1968 roku). W 1974 roku przeniósł się do IFiS PAN, gdzie w 1982 został kierownikiem Pracowni Etyki. W latach 1999-2003, będąc już na emeryturze, był przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych. Był autorem kilku książek, m.in. „Zarys logiki matematycznej”, „Filozofia czasu próby”, „Mała propedeutyka filozofii naukowej”, „Etyka w doświadczeniu wewnętrznym”. W 2013 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł 20 marca 2014 roku.

Nagranie miało miejsce 11 września 2012 w Warszawie w mieszkaniu Pana Profesora. Andrzej Grzegorczyk opowiadał o swojej drodze filozoficznej, filozofach, którzy go ukształtowali i którzy na niego wpłynęli, oraz własnych poszukiwaniach. Mówił też m.in. o roli logiki w kulturze. „Mam wrażenie, że są wielkie zaniedbania w zakresie popularyzacji logiki i trafienia z nią do słuchaczy. Logika jest na ogół wykładana w sposób zły, nudny i odstraszający”. Film można obejrzeć tutaj.