30 maja w Warszawie i 17 czerwca w Zielonej Górze będzie się można dowiedzieć więcej o życiu i działalności „prezydenta opozycji” – Jana Józefa Lipskiego. W obu spotkaniach weźmie udział Łukasz Garbal, tegoroczny laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera.

W czwartek 30 maja w Warszawie odbędzie się debata „Droga do Okrągłego Stołu oczami Jana Józefa Lipskiego”. Udział w debacie wezmą Danuta Kuroń, Henryk Wujec, Tomasz Truskawa i Krzysztof Król, a poprowadzą ją – Łukasz Garbal, autor dwutomowej książki „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”, oraz Rafał Pikuła.

Opublikowanie obszernej biografii Jana Józefa Lipskiego, a także wyróżnienie jej autora Nagrodą Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, ożywiło zainteresowanie postacią wybitnego literaturoznawcy i opozycjonisty. Życie Lipskiego skupia w sobie wiele wątków, które w publicznych debatach bywają rozdzielane: powstaniec warszawski, który był współzałożycielem KOR-u; wolnomularz (mistrz konspiracyjnej loży wolnomularskiej „Kopernik”), który współpracował ściśle z ludźmi wszystkich opcji światopoglądowych, od Adama Michnika po Jana Olszewskiego; subtelny badacz liryki Jana Kasprowicza, który został zaangażowanym działaczem opozycji i publicystą politycznym.

Jak przypominają organizatorzy debaty, Jan Józef Lipski oceniał Okrągły Stół „nawet ostrzej od wielu dzisiejszych krytyków – ale pomimo tego za swój obywatelski obowiązek uważał współuczestniczenie w pokojowych przemianach 1989 roku. Rok 1989, kiedy to nie z bronią w ręku, a pokojowo, dzięki odwadze cywilnej, odbudowywano aktywność obywatelską, po kilkudziesięciu latach władzy niszczącej zaufanie ludzi do siebie nawzajem – jest wielkim zwycięstwem polskiego patriotyzmu, które doprowadziło nas do wolności. Warto o tej szkole demokracji pamiętać: władza dążąca do autorytaryzmu zawsze chce dzielić ludzi na grupy dbające o własne interesy – a najlepszą gwarancją wolności jest zaangażowanie obywatelskie i samorządność”.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Konrad Adenauer Stiftung in Polen w Warszawie (ul. J. Dąbrowskiego 56). Współorganizatorem wydarzenia jest warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego”. Żeby wziąć udział w spotkaniu, trzeba wysłać zgłoszenie na adres: [email protected].

W poniedziałek 17 czerwca Łukasz Garbal będzie też gościem Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze. Spotkanie zatytułowane

„Jan Józef Lipski i rok 1989: ryzyko, które było warte podjęcia” rozpocznie się o godz. 18 w Piekarni Cichej Kobiety (ul. Fabryczna 13).

 

Książka „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” została opublikowana nakładem Instytutu pamięci Narodowej oraz Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Krótki filmik o książce można obejrzeć tutaj. Sylwetkę filmową Łukasza Garbala jako laureata Nagrody Tischnera  można znaleźć tutaj.

A samą biografię Jana Józefa Lipskiego można zamówić tutaj.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony wydawcy – Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.