W ramach Strefy Tischnera poprzedzającej tegoroczne 15. Dni Tischnerowskie odbyło się m.in. spotkanie poświęcone „Dziennikowi 1944-1949” Józefa Tischnera. Wzięły w nim udział osoby pamiętające wojenny i powojenny Nowy Targ: Władysława Niemczyk, Józef Klamerus i Marian Tischner. „Józiu pozostał przez całe życie wierny ideałom, które wtedy wybrał”, podkreślił Marian Tischner.

Goście wspominali Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego, w którym wszyscy – tak jak Józef Tischner – zdawali maturę. Władysława Niemczyk zdawała ją jeszcze konspiracyjnie – w formie spaceru z dyrektorem szkoły Piusem Jabłońskim. „Potem rozeszło się po mieście, że dyrektor włóczy się z młodymi dziewuchami po krzakach”, opowiadała w czasie spotkania. Józef Klamerus zdawał maturę razem z Józefem Tischnerem – byli bliskimi przyjaciółmi z lat dziecięcych (obaj pochodzili z Łopusznej), a lata szkolne w Nowym Targu jeszcze bardziej ich zbliżyły. Razem zresztą wstąpili po maturze na prawo; jednak Tischner po roku przeniósł się na Wydział Teologiczny.

Spotkanie odbyło się 16 kwietnia w Studiu im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków. Romana Bobrowska także uczęszczała do nowotarskiego liceum i była jedną z młodzieńczych sympatii Tischnera. Rozmowę z gośćmi prowadził Wojciech Bonowicz. Krótką relację z tego wydarzenia przygotowała Telewizja Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.