Nowa publikacja IMJT

Strona główna/Bez kategorii/Nowa publikacja IMJT

Nowa publikacja IMJT

W dniach 10-11 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie odbyła się konferencja poświęcona dwóm myślicielom: Romano Guardiniemu i Józefowi Tischnerowi. Nakładem Instytutu Myśli Józefa Tischnera oraz Berlin Wissenschafts-Verlag ukazała się właśnie dwujęzyczna publikacja podsumowująca to wydarzenie.

Publikacja nosi tytuł „Guardini – Tischner. Dramat odpowiedzialności / Drama der Verantwortung”. Zawiera dziesięć referatów (pełne wersje zarówno w języku polskim, jak niemieckim) zgrupowanych w czterech działach. W dziale I, zatytułowanym „Wolność i tragiczność. Odpowiedzialność jako dramat”, znalazły się wystąpienia Jeana Greischa („Tragizm działania i dramat odpowiedzialności. Filozoficzne spotkania z Antygoną”), Aleksandra Bobko („Wolność jako sposób istnienia dobra. Interpretacja koncepcji Józefa Tischnera”) oraz Tadeusza Gadacza („Bóg i tragiczność w filozofii Józefa Tischnera i Romano Guardiniego”).
Dział II – „Osoba w horyzoncie prawdy. Filozofowanie jako dialog” – przynosi zapis wystąpień Hanny-Barbary Gerl-Falkovitz „Człowiek żyje wychylony ku… Bycie ukierunkowane osoby w myśli Romano Guardiniego” i Jaromira Brejdaka „Osoba jako odpowiedź. Guardiniego i Tischnera koncepcja bycia osobowego”.
Dział III – „Wybranie i uczestnictwo. Słowo w służbie solidarności” – gromadzi referaty Zbigniewa Stawrowskiego „O wadze słowa u Tischnera” oraz Enrico Sperfelda „Odzyskać sens pracy. Tischnera etyka Solidarności”.
Wreszcie w dziale IV – „Dramat i komedia. Pytania egzystencjalne w literaturze” – znalazły się wykłady Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany („>>Któż nie siedział przed kurtyną serca w trwodze?<< Guardini, Tischner i >>Elegie duinejskie<< Rilkego”), Ewy Kutryś („>>Błądzenie w żywiole prawdy<<. Józefa Tischnera miłość do teatru”) i Ludgera Hagedorna („Dramat, komedia, piekło. Tischner i Guardini śladami Dantego”).
Tom zredagowali Ludwig Hagedorn i Zbigniew Stawrowski. „Choć [Guardini i Tischner] nigdy się nie spotkali, być może ważniejsze niż faktyczne spotkanie jest jednak podobieństwo podejmowanych przez nich wyzwań, wspólnota celu oraz wspólne uczestnictwo w tej samej intelektualnej >>atmosferze<<”, napisali we wstępie redaktorzy. „Obaj byli myślicielami dialogu (…). Obydwaj byli znanymi nauczycielami akademickimi, ale nie ograniczali się do świata uniwersytetu, lecz wykraczali daleko poza jego mury, angażując się w debatę publiczną i podążając także tam, gdzie nie tylko rosną wymagania, ale i mnożą się przejawy wrogości. (…) Obaj nie obawiali się przy tym konfrontacji z totalitaryzmem, którego nie tylko doświadczyli bezpośrednio jako politycznej rzeczywistości swoich czasów, ale który pojmowali jako fundamentalne zagrożenie duchowe”.
Przy publikacji książki Instytut Myśli Józefa Tischnera współpracował z Fundacją Guardiniego (Guardini Stiftung), a finansowo przedsięwzięcie wsparły Fundacja Renovabis oraz Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Książkę można zamówić tutaj.

2014-01-10T12:11:00+00:00 10 stycznia 2014|Bez kategorii|