Tak brzmi temat IX Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej Nauczycieli i Wychowawców, która odbędzie się w dn. 10-12 stycznia w Łopusznej i Bukowinie Tatrzańskiej. Będzie można posłuchać m.in. wykładów Krystyny Ablewicz, Agaty Wilam i Adama Workowskiego, spotkać Wandę Czubernatową i Bartka Koszarka, a także zadać pytania parlamentarzystom – Urszuli Augustyn, Andrzejowi Gutowi-Mostowemu i Stanisławowi Hodorowiczowi. Część imprez ma charakter zamknięty, ale na wykłady i koncerty przyjść może każdy.

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera. Konferencję honorowym patronatem objął Minister Edukacji Narodowej. Oto wybrane punkty programu:

Piątek 10 stycznia, Ośrodek „Natanael” w Łopusznej

g. 18.45 – Wykład inauguracyjny Urszuli Augustyn, posłanki RP, „Jak można wychowywać przez literaturę?”

Sobota 11 stycznia, Ośrodek „Natanael” w Łopusznej

g. 8.30 – Wykład Wojciecha Bonowicza „Odwaga wychowywania”
g. 10 – Wykład Agaty Wilam (Uniwersytet Dzieci) „Jak wdrażać dzieci do myślenia”
g. 11.45 – „Jak się myśli na Podhalu?” – dyskusja z udziałem prof. Stanisława Hodorowicza, senatora RP
g. 14 – Wykład dr. Adama Workowskiego „Co znaczy odwaga myślenia?”
g. 15.30 – Wykład prof. Krystyny Ablewicz „Lęki pedagoga i odwaga decyzji”
g. 17 – Msza św. w kościele parafialnym w Łopusznej, a po niej koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Podhale – Grupa Spiska z Jurgowa”

Niedziela 12 stycznia, Bukowińskie Centrum Kultury

g. 9 – Wykład dr Stanisławy Trebuni-Staszel „Wychowanie regionalne – jego znaczenie”
g. 10 – „Odwaga myślenia i wychowania w rodzinie Mostowych” – spotkanie z Andrzejem Gutem-Mostowym, posłem RP
g. 11 – Spektakl „O Zwyrtale muzykancie” w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Czerwiennego
g. 11.30 – Muzyczne spotkanie z Bartkiem Koszarkiem, instruktorem gry na tradycyjnych instrumentach pasterskich
g. 12 – Spektakl „Lykorz mimo włosnyj woli” (sztuka Moliera w przekładzie na gwarę góralską Jana Guta-Mostowego)

Zapraszamy!