W środę 18 maja o godz. 16 zapraszamy na ostatnią „Lekcję czytania z Tischnerem”, którą poprowadzi red. Wojciech Bonowicz. Spotkanie odbędzie się w sali kina „Paradox” w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie (ul. Krupnicza 38). Punktem wyjścia do rozmowy będzie szkic Tischnera „Targowisko” z książki „Wędrówki w krainę filozofów”.

Podczas spotkania będzie możliwość nabycia w korzystnych cenach książek ks. Tischnera i o ks. Tischnerze. Spotkanie będzie próbą podsumowania całego cyklu, który rozpoczął się w grudniu ub. roku. Poszczególne „Lekcje…” prowadzili Michał Bardel, Wojciech Bonowicz i Adam Workowski. Cykl zorganizowany został przez działające w Centrum Młodzieży Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk oraz Fundację Tygodnika Powszechnego.