Głównym organizatorem tegorocznych Dni Tischnerowskich jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Ks. Jarosław Jagiełło, filozof, doktor habilitowany i pracownik tej uczelni, jest w tym roku przewodniczącym Rady Programowej Dni Tischnerowskich. W krótkim filmie promującym tę imprezę opowiada o swoich spotkaniach z ks. Tischnerem i o tym, czym dla niego są Dni Tischnerowskie.

Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło jest pomysłodawcą Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Co się stało z naturą ludzką?”, która odbywać się będzie w drugim i trzecim dniu tegorocznych Dni Tischnerowskich.

Więcej informacji o programie tegorocznych Dni Tischnerowskich i poprzedzającej ją Strefy Tischnera można znaleźć tutaj.