Jan Młynarczyk otrzymał w tym roku Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. Wyróżniony został za pracę w Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” z Torunia. „Jest on pionierem i bardzo skutecznym promotorem działań, które służą usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych”, napisało jury w werdykcie.

Jan Młynarczyk, z wykształcenia fizyk, przez wiele lat był prywatnym przedsiębiorcą. Jako prezes działającej w Toruniu Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” stał się bardzo aktywnym promotorem tzw. zatrudnienia wspomaganego: tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którym towarzyszą asystenci. Sam w swoim warsztacie samochodowym zatrudnił młodego mężczyznę z zespołem Downa; przeanalizowawszy uprzednio cały cykl pracy, znalazł dla niego takie zajęcie, które odpowiadało zarówno jego umiejętnościom, jak i było pożyteczne dla całego zespołu. Zdaniem Jana Młynarczyka, bardzo ważne jest bowiem, by dla osób z niepełnosprawnością intelektualną nie tworzyć fikcyjnych miejsc pracy, lecz zatrudniać je w ten sposób, by były szanowane przez innych pracowników i miały poczucie sensu tego, co robią.
Pod jego kierownictwem Fundacja „ARKADIA” wprowadziła też w 2014 roku pilotażowo inny nowatorski program: mieszkalnictwo treningowe. Osoby wybrane przez Fundację spośród osób aktywnych zawodowo mają możliwość odbyć trwający 5 miesięcy trening mieszkaniowy w wynajętym przez Fundację domu na terenie Torunia. Pod okiem trenerów mieszkaniowych uczą się samodzielności i odpowiedzialności, które przydają się im później po powrocie do domów rodzinnych.
Jan Młynarczyk wcześniej zajmował się m.in. pomocą finansową dla małych przedsiębiorców (Fundusz Mikro). Wraz z żoną Kasią adoptował troje dzieci, najmłodsze to dziewczynka z zespołem Downa.

Z tegorocznymi laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera będzie się można spotkać w pierwszym dniu 15. Dni Tischnerowskich – w środę 22 kwietnia o godz. 18.30 w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Wstęp na spotkanie jest wolny. Więcej informacji o programie tegorocznych Dni Tischnerowskich i poprzedzającej ją Strefy Tischnera można znaleźć tutaj.