„Jest tajemnica, która szczególnie natrętnie powraca do nas w czas rozterek: tajemnica zła. Kręcimy się wokół niej jak przestraszone ptaki… Nie wiemy, co sądzić o złu”, pisał ks. Józef Tischner – i te jego słowa autorka, Izabela Marszałek, przypomina na okładce książki. Podtytuł jej przystępnie napisanej rozprawy brzmi: „Czy zło jest w nas, czy między nami?”.

Rozprawa jest kolejną próbą opisania stosunku wybitnego myśliciela do problematyki zła (przypomnijmy, że wcześniej ukazały się na ten temat rozprawy m.in. Aleksandra Bobko i Zbigniewa Dymarskiego oraz artykuły Tadeusza Gadacza). Autorka w pierwszej części omawia „Próby konceptualizacji zła w tradycji myśli zachodniej”, kolejne rozdziały poświęcając wizjom zła zawartym w starożytnych mitologiach i tragedii greckiej, a także koncepcjom św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, Immanuela Kanta i Hannah Arendt. Część druga poświęcona jest intuicjom filozoficznym Józefa Tischnera. Zdaniem autorki, krakowski filozof szukał przyczyn zła nie tyle w naturze ludzkiej, ile raczej w przestrzeni międzyludzkich relacji. Jego analizy odpowiadały przy tym nie na pytanie: „skąd zło?”, ale raczej: „jak działa zło?” i jak to się dzieje, że ludzie mogą uczynić zło przedmiotem swojego wyboru. Część poświęcona Tischnerowskiej filozofii zła nosi tytuł „Antropologiczno-dialogiczna zasada zła” i obejmuje następujące rozdziały: „Ja aksjologiczne w relacji dramatu”, „Zło w dialogu kuszenia i groźby”, „Zło w żywiole błądzenia”, „Zło w scenicznych przejawach” oraz „Totalitarne zniewolenie”.

Książkę Izabeli Marszałek „Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła” można zamówić tutaj.