Więcej aktualności ...

NEWSLETTER

Nasze czasy przyjęły zasadę wyjściową: skompromitować człowieka bardziej, niż on sam siebie skompromitował. Odpowiedzią na taką postawę było piękne hasło, rzucone przez mego przyjaciela, wybitnego polskiego psychiatrę, prof. Kępińskiego: „Leczyć, a nie wydawać wyroki!”. Dokopywać się w człowieku warstwy, z której można wyprowadzić poczucie wartości. Niestety, i dziś mechanizm „mielenia ludzi” siedzi w nas jeszcze głęboko.
(Pytać pytających)