Więcej aktualności ...

NEWSLETTER

Chrześcijaństwo jako religia dialogiczna zakłada, że dialog w pewnym momencie kończy się aktem wiary. Ale kiedy bliżej przyjrzymy się temu aktowi wiary, to okaże się, iż to także jest dialog, tylko innego charakteru. Mówiąc językiem św. Jana od Krzyża, dialog poprzedni był dialogiem „w świetle”, „za dnia”, a dialog wiary jest dialogiem „w nocy”. Dogmat jest granicą między „dniem” a „nocą”.
(Dialog za dnia i w nocy)