„Życie w pełni logos” – książka Anny Teresy Tymienieckiej

Strona główna/Bez kategorii/„Życie w pełni logos” – książka Anny Teresy Tymienieckiej

„Życie w pełni logos” – książka Anny Teresy Tymienieckiej

Gościem specjalnym najbliższych Dni Tischnerowskich będzie prof. Anna Teresa Tymieniecka, założycielka i prezes Światowego Instytutu Fenomenologii w Hanover (New Hampshire, USA). W Wydawnictwie Poznańskim ukazała się ostatnio pierwsza część jej najnowszego dzieła „Życie w pełni logos”. Przekładu z języka angielskiego dokonała Małgorzata Wiertlewska.

Anna Teresa Tymieniecka to jedna z czołowych postaci nurtu fenomenologicznego w filozofii. Studiowała pod kierunkiem m.in. Romana Ingardena i Józefa Marii Bocheńskiego, sama wykładała na renomowanych amerykańskich uczelniach. W 1976 roku założyła Światowy Instytut Fenomenologii (The World Phenomenology Institute) w Hanover (New Hampshire, USA), którego jest prezesem. Redaguje wydawaną przez Instytut serię książkową „Analecta Husserliana” oraz czasopismo „Phenomenological Inquiry”. Jest autorką czterotomowego opracowania „Logos and Life”, będącego podsumowaniem badań nad rozmaitymi zagadnieniami z historii filozofii. W 2009 roku opublikowała pierwszą część nowego dzieła, które nosi tytuł „Życie w pełni logos”. Księga pierwsza, która właśnie ukazała się w polskim przekładzie, nosi tytuł „Metafizyka Nowego Oświecenia”.

Od bez mała czterdziestu lat Anna Teresa Tymieniecka konsekwentnie tworzy i rozwija fenomenologiczne badania nad światem życia, wychodząc „od analizy ludzkiego doświadczenia życia we wspólnocie wszystkiego, co żyje”. Najnowsza książka, jak pisze we wstępie tłumaczka, „napisana jest niepowtarzalnym indywidualnym stylem. Podyktowane jest to założeniem metodologicznym Autorki: unikać wejścia w koleiny utartych schematów pojęciowych przesądzających o sposobie prowadzenia dyskursu filozoficznego, po to, by móc przedstawić nową koncepcję intuicji życia”.

Lektura „Życia w pełni logos” to niewątpliwie wyzwanie dla osób nieoswojonych z językiem współczesnej filozofii, zwłaszcza jej nurtu fenomenologicznego. W ten sposób mamy jednak okazję zetknąć się z czymś, co można nazwać oryginalnym projektem uprawiania filozofii. Aby ułatwić lekturę dzieła, tłumaczka dołączyła doń „Objaśnienia ważniejszych pojęć” – takich jak „czasowienie się”, „logos życia” czy „ontopojeza” – którymi posługuje się prof. Tymieniecka. Jednocześnie ten swoisty słownik obejmuje również takie pojęcia jak „dusza”, „prawda” czy „życie”; poznając sposób ich rozumienia przez Autorkę, zostajemy wprowadzeni w świat jej myślenia.
Książkę można zamówić tutaj.

2012-03-15T12:03:00+00:00 15 marca 2012|Bez kategorii|