Na konferencji prasowej, która odbyła się 26 marca w budynku PWST w Krakowie, ogłoszono program 12. Dni Tischnerowskich i nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Dni Tischnerowskie odbędą się w dniach 25-28 kwietnia, ich tematem przewodnim będzie spotkanie, a gościem głównym – Anna Teresa Tymieniecka. Nagroda powędruje do s. Małgorzaty Chmielewskiej, Karoliny Wigury i Jerzego Szackiego.

Głównym organizatorem Dni jest w tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego. Ksiądz Tischner był przez wiele lat wykładowcą tej szkoły, w ramach swoich zajęć prowadził m.in. seminarium dla studentów reżyserii. Stąd zresztą wybór tematu: „spotkanie” to zarówno kategoria filozoficzna, jak teatralna. „Spotkanie to najgłębsze i najbardziej bogate z doświadczeń, jakie człowiek może w swoim życiu przeżyć”, mówił Tischner. „Kto nie spotkał na swojej drodze człowieka, ten, można powiedzieć, zmarnował swoje życie”.

O Tischnera spotkaniach z teatrem dyskutować będą w ramach Dni jego uczniowie, dziś uznani reżyserzy. Kluczowy esej zatytułowany „Fenomenologia spotkania” przypomną wybitni aktorzy Anna Polony i Jerzy Trela. O „spotkaniu z Innym” rozmawiać będą goście „Jaskini filozofów”, m.in. Janina Ochojska, Wojciech Jagielski i Paweł Śpiewak. Także zamykający Dni przegląd filmów będzie poświęcony tej problematyce. Ponadto wysłuchamy wykładu prof. Anny Teresy Tymienieckiej, jednej z czołowych postaci światowego ruchu fenomenologicznego, poznamy laureatów ogólnopolskiego konkursu „Jak wyśpiewać mądrość?” i posłuchamy recitalu Hani Rybki, która zgodziła się zasiąść w jury tego konkursu. Dni Tischnerowskie tradycyjnie rozpocznie Msza św. w kolegiacie Św. Anny oraz uroczyste wręczenie Nagród Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, połączone ze spotkaniem z laureatami.

Podczas konferencji prasowej odczytano werdykt jury Nagrody, które obradowało pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego. W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodzony został prof. Jerzy Szacki „za całokształt twórczości, w której łączy najwyższe standardy rzetelności naukowej z wrażliwością na los konkretnego człowieka poddanego naciskowi procesów historyczno-społecznych. Jerzy Szacki zaskakuje niezaspokojoną ciekawością, która każe mu wciąż poszerzać i rewidować zdobytą już wiedzę”, napisali jurorzy.
W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzona została Karolina Wigura za książkę Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki o aktach pojednania między narodami podejmowanych w cieniu totalitarnej przeszłości. Zdaniem jurorów, „Karolina Wigura imponuje wszechstronnością opisu, w którym polityka spotyka się z filozofią i teologią, a dociekliwość naukowa sprzymierza się z temperamentem publicystki”.

Wreszcie w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzona została siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona polskiej Wspólnoty Chleb Życia, „za cierpliwą i pełną niespożytej inwencji pracę na rzecz bezdomnych i wykluczonych. Siostra Chmielewska uczy mądrej miłości i przypomina, że ubogi powinien mieszkać w sercu Kościoła”.

XII Dniom Tischnerowskim towarzyszyć będą publikacje. Nakładem Znaku ukazało się kolejne wydanie „Filozofii dramatu”, głównej filozoficznej książki Tischnera, a Instytut Myśli Józefa Tischnera w najbliższych dniach opublikuje „Współczesną filozofię ludzkiego dramatu” (wykłady wygłaszane przez niego na PWST w roku akademickim 1982/1983).
Ponadto w dniach poprzedzających główną imprezę Fundacja Tygodnika Powszechnego zaprasza na „Lekcje czytania z Tischnerem”, które dla młodzieży licealnej poprowadzi Wojciech Bonowicz. Lekcje odbędą się w poniedziałek i wtorek 23 i 24 kwietnia o g. 13 w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25).

A oto szczegółowy program XII Dni Tischnerowskich:

25 kwietnia (środa)
godz. 17 Kolegiata św. Anny, ul. św. Anny 11
Msza Święta w intencji księdza profesora Józefa Tischnera, celebrowana przez ks. biskupa Grzegorza Rysia

godz. 18.30 Scena im. S. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
Spotkanie z laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera: s. Małgorzatą Chmielewską, Karoliną Wigurą i Jerzym Szackim, prowadzenie: ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski

26 kwietnia (czwartek)
godz. 13 Scena im. S. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
Panel dyskusyjny „Tischnera spotkanie z teatrem” z udziałem twórców teatralnych: Anny Augustynowicz, Bogdana Cioska i Andrzeja Dziuka, prowadzenie: Dariusz Kosiński

godz. 17 Scena im. S. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
Czytamy Tischnera: „Fenomenologia spotkania” – głośna lektura eseju ks. Józefa Tischnera w wykonaniu Anny Polony i Jerzego Treli, a następnie otwarta dyskusja nad tekstem z udziałem filozofów Zbigniewa Stawrowskiego i Adama Workowskiego

27 kwietnia (piątek)
godz. 17 Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Colloquia Tischneriana: „The possibles and the ontopoiesis of life” – wykład prof. Anny Teresy Tymienieckiej (USA); tłumaczenie symultaniczne

godz. 18.30 Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Jaskinia filozofów: „Spotkanie z Innym” – debata z udziałem: Janiny Ochojskiej, Wojciecha Jagielskiego, Tomasza Rakowskiego, Pawła Śpiewaka i Karola Tarnowskiego, prowadzenie: Jerzy Sosnowski

28 kwietnia (sobota)
godz. 11 Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
I Muzyczne Spotkania z ks. Józefem Tischnerem „Jak wyśpiewać mądrość?” – koncert laureatów konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Drogami Tischnera połączony z recitalem Hani Rybki z zespołem

godz. 17 Scena im. S. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
Wieczór filmów o ks. Józefie Tischnerze, prowadzenie Wojciech Bonowicz